Amfiteáter Výhodná

15. - 18. 7. 2021

logo

Lektori
tanec

Ivana Topoľovská

Volám sa Ivana, no vo folklórnom svete ma všetci poznajú ako Zrzku. S folklórom a láskou k nemu som sa narodila, vyrastala a tato láska pretrváva až dodnes. Som z rodiny nositeľov tradícii z Parchovian, kde som už v detstve pôsobila ako členka detskej skupiny Parchovianka.

Peter Vajda

Tanečník, pedagóg a folklórny nadšenec, držiteľ niekoľkých domácich i zahraničných ocenení orientujúci sa na tance východného Slovenska, rómsku kultúru a folklór našich južných susedov.

Alfréd Lincke

Vedúci Dfs Tancovadlo, lektor tanečných domov, spoluorganizátor podujatí Rozhýbkosti, Krpčekovo, Tatry v kroji. Interpret v projektoch Vytvorila dedina tancuje mesto, Gádžo expres, Partia a Banda.

Kis István a Kis Demeter Erika

Pochádzajú zo Sedmohradska, v súčasnosti žijú v Budapešti. Vyštudovali odbor pedagogiky ľudového tanca na Vysokej škole tanečného umenia v Maďarsku.

Júlia Leškaničová

Farmaceut, no svoj voľný čas už dlhoročne venuje ľudovému tancu. Ako tanečníčka pôsobila vo folklórnom súbore Hornád, aktuálne svoj tanečný kumšt prezentuje v tanečnej skupine Bardfa a v OZ Juhaska reguľa.

Peter Hrabovský

anečný pedagóg, choreograf a aktuálne umelecký vedúci folklórneho súboru Ponitran. Je absolventom Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Ako interpret pôsobil vo folklórnych súboroch Urpín, Ponitran, Šumiačan a v Tanečnej skupine Partia.

Marek Sabol

Marek Sabol je etnológ, tanečník a lektor slovenských ľudových tancov. Pracuje ako metodik pre folklór a folklorizmus v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove. Je interpretom a predsedom tanečnej skupiny Bardfa a podpredsedom OZ Juhaska Reguľa, ktorá sa zaoberá scénickou prezentáciou hudobno-tanečných prejavov a výskumom tradičnej kultúry na strednom Spiši. Ako lektor tanca sa zameriava na tanečné typy regiónov východného Slovenska (Šariš, Spiš a Zemplín)

Martin Topoľovský

Topoľ, ako ho všetci volajú, pochádza z rodiny nositeľov tradícii z Parchovian. K folklóru bol vedený od malička, ale naplno sa mu začal venovať až od svojich 19.rokov. Kariéru odštartoval vo folklórnom súbore Borievka v roku 2006.

Libuša Bachratá

Libuša Bachratá vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Doktorandské štúdium zamerala na flamencový tanec. Zaujíma ju jeho expresivita a perkusívny prejav, ktoré ju inšpirujú ako tanečnicu, choreografku a pedagogičku. Absolvovala flamencové kurzy v Seville, Madride a Jerez de la Frontera. Navštevovala slávnu flamencovú školu Amor de dios v Madride, Escuela Flamenca de Juan Polvillo v Seville a Academia de baile v Jerez de la Frontera, ktorý je kolískou flamencového fiestového tanca bulerías.

Linda Luptáková

Pedagogička ľudového tanca a tanečných domov, absolventka VŠMU. Dlhoročná tanečnica US Lúčnica a neskôr Ifju szivek, v súčasnosti vášnivá parašutistka, ktorá krásy ľudového tanca prenáša aj na oblohu. Účinkovala ako osudová žena Mareka Ťapáka vo filme Tanec medzi Črepinami. Momentálne ju môžete vidieť tancovať v nových projektoch Partie. Je súčasťou Rozhybkosti od samého začiatku, kde sa s Petrom Vajdom venuje najmä laikom.

Lektori
hudba a spev

Szászcsávás

Táto výnimočná kapela pochádza z Transylvánie z dediny podľa ktorej si dala aj svoj názov. Szászcsávás to sú muzikanti ktorí nie sú známi len vo svojom regióne ale precestovali celý svet a svojou hrou bavia na mnohých festivaloch.

Michal Noga

Muzikant, primáš, ktorý sa aktívne venuje tradičnej ľudovej hudbe. Vyštudoval etnológiu a realizoval niekoľko terénnych výskumov zameraných na tradičnú ľudovú hudbu.

Ľudová hudba Magura

Sme zoskupenie muzikantov zo Spiša, ktorým učarovali herné štýly starých muzikantov. Naše cesty sa skrížili na pôde Folklórneho súboru Magura približne v roku 2013. Magura odštartovala spoločnú cestu, ale ovládanie iba súborového materiálu sa nám po istom čase málilo.

Michal Zelinka

Michal Zelinka je muzikant, kontráš a kontrabasista, ktorý sa aktívne venuje tradičnej ľudovej
hudbe. Venuje sa rôznym hudobným formám, od štylizovanej až k autentickej tradičnej hudbe, ako aj
umeleckej činnosti v rôznych podobách. Jeho vzorom a inšpiráciou pre interpretáciu sú hudobné štýly starých dedinských kapiel.

Jana Ambrózová

Jana Ambrózová je etnomuzikologička, speváčka a muzikantka. Pôsobí ako pedagogicko-vedecká pracovníčka na Katedre etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. V rámci svojho výskumu sa zameriava na herné štýly v tradičných sláčikových a cimbalových hudbách na Slovensku a hudobné prejavy v prostredí rómskej národnostnej menšiny.

Ľudová hudba Muzička

Sme, na prekvapenie väčšiny pýtajúcich sa, bratislavská kapela – ľudovka. Hráme slovenský folklór odjakživa –konkrétne od roku 1990, kedy z recesie nacvičených niekoľko piesní – svadobný dar pre ženiaceho sa kamaráta, viedla nečakane ku vzniku ĽH Muzička. Od toho času cvičíme a počúvame staré, často zvukovo nekvalitné nahrávky starých, často už zosnulých vidieckych muzikantských majstrov…

Prednášky
a remeslá

Peter Kováč

Peter Kováč absolvoval štúdium na katedre etnológie a folkloristiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako etnológ v Spišskom múzeu v Levoči, zároveň je zakladateľom a predsedom občianskeho združenia Juhaska reguľa, ktoré sa venuje výskumu, dokumentácii, popularizácii a scénickému spracovaniu prejavov tradičnej kultúry Stredného Spiša.

Ľudovít Cehelský

Venuje sa rohovinárstvu a jeho cieľom je prebudiť v ľuďoch vzťah k tradičným materiálom a remeslám. Základom k osvete bolo štúdium etnológie a etnomuzikológie v Nitre.

Lukáš Jurčo

Pochádza z Hriňovej a hovorí si “experimentálny etnológ”. Už počas štúdia histórie na FF UMB v Banskej Bystrici sa zaujímal o lokálnu históriu, čo ho doviedlo k výrobe a zbieraniu odevných súčastí.

Ján Ihnát

Od roku 2012 sa Ján Ihnát z Hatalova začal intenzívne venovať výrobe z kože. Od záľuby vo folklóre, cez skúmanie detailov starých vzorov, dostal sa až k vlastnej tvorbe pastierskych káps a bičov. Jeho výrobky sú vystavené v Galérii ÚĽUV v Bratislave, Zemplínskom múzeu Michalovce a Galérii remesiel Košice.

Michal Melicherčík

Michal Melicherčík pochádza z podpolianskeho mestečka Hriňová. Vyštudoval školu so strojárskym zameraním. Umenie a remeslo mu bolo vždy veľmi blízke a tak si k nemu časom našiel cestu aj profesne. Umelecko remeselnej výrobe sa začal venovať ako amatérsky výrobca v roku 2008, od roku 2016 pracuje vo vlastnej dielni ako profesionálny výrobca. V súčasnosti sú hlavnou náplňou jeho práce kvalitné rekonštrukcie historických odevných doplnkov, nožov, ale aj iných predmetov z prostredia ľudovej kultúry.

Stiahnúť PDF Stiahnúť PDF