Amfiteater Východná

14. - 17. 7. 2022

logo

Lektori
tanec

Katarína Babčáková

Etnochoreologička, tanečná pedagogička, odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus v NOC, odborne spolupracuje na realizácii folklórnych súťaží a FF Východná.

Peter Vajda

Tanečník, pedagóg a folklórny nadšenec, držiteľ niekoľkých domácich i zahraničných ocenení orientujúci sa na tance východného Slovenska, rómsku kultúru a folklór našich južných susedov.

Alfréd Lincke

Vedúci Dfs Tancovadlo, lektor tanečných domov, spoluorganizátor podujatí Rozhýbkosti, Krpčekovo, Tatry v kroji. Interpret v projektoch Vytvorila dedina tancuje mesto, Gádžo expres, Partia a Banda.

Kis István a Erika

Pochádzajú zo Sedmohradska, v súčasnosti žijú v Budapešti. Vyštudovali odbor pedagogiky ľudového tanca na Vysokej škole tanečného umenia v Maďarsku.

Júlia Leškaničová

Farmaceut, no svoj voľný čas už dlhoročne venuje ľudovému tancu. Ako tanečníčka pôsobila vo folklórnom súbore Hornád, aktuálne svoj tanečný kumšt prezentuje v tanečnej skupine Bardfa a v OZ Juhaska reguľa.

Peter Hrabovský

anečný pedagóg, choreograf a aktuálne umelecký vedúci folklórneho súboru Ponitran. Je absolventom Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Ako interpret pôsobil vo folklórnych súboroch Urpín, Ponitran, Šumiačan a v Tanečnej skupine Partia.

Marek Sabol

Marek Sabol je etnológ, tanečník a lektor slovenských ľudových tancov. Pracuje ako metodik pre folklór a folklorizmus v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove. Je interpretom a predsedom tanečnej skupiny Bardfa a podpredsedom OZ Juhaska Reguľa, ktorá sa zaoberá scénickou prezentáciou hudobno-tanečných prejavov a výskumom tradičnej kultúry na strednom Spiši. Ako lektor tanca sa zameriava na tanečné typy regiónov východného Slovenska (Šariš, Spiš a Zemplín)

Linda Luptáková

Pedagogička ľudového tanca a tanečných domov, absolventka VŠMU. Dlhoročná tanečnica US Lúčnica a neskôr Ifju szivek, v súčasnosti vášnivá parašutistka, ktorá krásy ľudového tanca prenáša aj na oblohu. Účinkovala ako osudová žena Mareka Ťapáka vo filme Tanec medzi Črepinami. Momentálne ju môžete vidieť tancovať v nových projektoch Partie. Je súčasťou Rozhybkosti od samého začiatku, kde sa s Petrom Vajdom venuje najmä laikom.

Lektori
hudba a spev

Andrea Jágerová

Andrea Jágerová. Speváčka a bývalá tanečnica, vedúca Centra tradičnej kultúry v Detve, vedúca Ženskej speváckej skupiny Marína, externá redaktorka RTVS – Rádio Regina Banská Bystrica.

Dűvő Zenekar

Michal Noga

Muzikant, primáš, ktorý sa aktívne venuje tradičnej ľudovej hudbe. Vyštudoval etnológiu a realizoval niekoľko terénnych výskumov zameraných na tradičnú ľudovú hudbu.

Ľudová hudba Magura

Sme zoskupenie muzikantov zo Spiša, ktorým učarovali herné štýly starých muzikantov. Naše cesty sa skrížili na pôde Folklórneho súboru Magura približne v roku 2013. Magura odštartovala spoločnú cestu, ale ovládanie iba súborového materiálu sa nám po istom čase málilo.

Jana Ambrózová

Jana Ambrózová je etnomuzikologička, speváčka a muzikantka. Pôsobí ako pedagogicko-vedecká pracovníčka na Katedre etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. V rámci svojho výskumu sa zameriava na herné štýly v tradičných sláčikových a cimbalových hudbách na Slovensku a hudobné prejavy v prostredí rómskej národnostnej menšiny.

Ľudová hudba Muzička

Sme, na prekvapenie väčšiny pýtajúcich sa, bratislavská kapela – ľudovka. Hráme slovenský folklór odjakživa –konkrétne od roku 1990, kedy z recesie nacvičených niekoľko piesní – svadobný dar pre ženiaceho sa kamaráta, viedla nečakane ku vzniku ĽH Muzička. Od toho času cvičíme a počúvame staré, často zvukovo nekvalitné nahrávky starých, často už zosnulých vidieckych muzikantských majstrov…

Prednášky
a remeslá

Jozef Kučera

Jozef Kučera svoj život v tridsiatke zmenil a rozhodol sa zasvätiť ho tradičnému gazdovaniu na hriňovských lazoch, kde na štyridsiatich hektároch chová dvadsať druhov zvierat.

Dominik Jurčo

Dominik Jurčo sa od roku 2015 venuje krajčírskemu remeslu. Zameriava sa na výrobu z vlneného súkna. Vyrába repliky krojových súčastí najmä z Podpoľania ako súkenné nohavice, rajtky, kabanica, šírica, s dôrazom na dodržanie pôvodných postupov výroby.

Katarína Babčáková

Etnochoreologička, tanečná pedagogička, odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus v NOC, odborne spolupracuje na realizácii folklórnych súťaží a FF Východná.

Betka Nemcová

študuje v Plzni knižnú tvorbu a prácu s papierom. Na kurze vysvetlí účastníkom proces výroby

Mária Jurčová

Mária Jurčová sa venuje spracovaniu a tvorbe z vlny – pradie, pletie a plstením vytvára vlnené hračky. Vo svojom vstupe ukáže základy plstenia.

Peter Kováč

Peter Kováč absolvoval štúdium na katedre etnológie a folkloristiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako etnológ v Spišskom múzeu v Levoči, zároveň je zakladateľom a predsedom občianskeho združenia Juhaska reguľa, ktoré sa venuje výskumu, dokumentácii, popularizácii a scénickému spracovaniu prejavov tradičnej kultúry Stredného Spiša.

Lukáš Jurčo

Pochádza z Hriňovej a hovorí si “experimentálny etnológ”. Už počas štúdia histórie na FF UMB v Banskej Bystrici sa zaujímal o lokálnu históriu, čo ho doviedlo k výrobe a zbieraniu odevných súčastí.

Stiahnúť PDF Stiahnúť PDF