Rok 2021 ONLINE

15. - 18. 7. 2021

logo

Michal Noga

Muzikant, primáš, ktorý sa aktívne venuje tradičnej ľudovej hudbe. Vyštudoval etnológiu a realizoval niekoľko terénnych výskumov zameraných na tradičnú ľudovú hudbu. Už niekoľko rokov sa uplatňuje aj ako lektor vo väčšine workshopov ľudovej hudby, organizovaných na Slovensku. Učí základy husľovej hry v ľudovej hudbe, ako aj konkrétne herné štýly a techniky rómskych aj nerómskych primášov, ktorí v minulosti hrávali na dedinách.

Späť na všetkých