Amfiteater Východná

18. - 21. 7. 2024

logo

História
festivalu

Dnes sa síce konajú rôznorodé tanečné semináre, kurzy, či tanečné tábory, ale v čase, keď sme začínali organizovať festival tanečných domov Rozhybkosti, boli sme jediný festival, ktorý sa zameral na interaktivitu návštevníkov. Až 90 percent programu tvoria živé aktivity ako dielne tanca, spevu, hudby, remesiel, a to na rôznych úrovniach. Účastníci sa od rána do rána môžu zapájať do dielní, tancovačiek a domov odchádzať s pocitom, že nielen niečo videli, ale sa aj naučili.

Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA.

2015

Dobrá Východná zvoláva milovníkov ľudového tanca, hudby a spevu do najväčšieho folklórneho amfiteátra na Slovensku vo Východnej. Prvý ročník Rozhybkosti so sebou priniesol nadšenie a zrodenie novej tradície výnimočného, interaktívneho festivalu, v tom čase jediného svojho druhu na Slovensku. Pri jeho vzniku to bolo ešte 5 dňové podujatie ktoré navštívila necelá stovka ľudí. V rámci programu to boli kapela Szászcsávás, manželia Kis István a Kis Demeter Erika, Peter Vajda, Linda Luptáková a my štyria. Bola to rodinná atmosféra ktorá nás však o to viac rozhýbala.

Pozrieť galériu

2016

Hneď druhý ročník už ideme na ostro a zažívame elektrizujúcu zábavu! Cigánsky tanec Vlašiko z obce Petrovany, Szászcsávás z Rumunska, tance Rusínov zo Slovenska, ale aj Huculov z obcí Nyžne Selyščš a Velykyj Kľučiv. ĽH Muzička, Szászcsávás. Lektori Kiss I., Kiss E., Š. Štec, D. Nuošková, A. Krausová, S. Ondejka, A. Lincke, M. Kupcová, V. Michalko, J. Ambrózová a ďalší. Rozrástli sme sa.

Pozrieť galériu

2017

Tretí ročník to začína byť vážnejšie. Program nám obohatili aj o umelci z Írska, kapela Red Cow Lane a ženská spevácka skupina Landless. Rodičia sa mohli slobodne rozhýbať a užiť si skvelý program pretože počas dielní ktoré prebiehali doobeda a poobede sme vždy v dĺžke troch hodín zabezpečili animácie a školičky tanca pre deti. Doteraz si rodičia túto službu pochvaľujú. Ku tanečným, hudobným a spevavým dielňam pribudli aj remeselné. Napríklad výroba Podpolianskeho mužského kožucha či výroba ľudového šperku a ďalšie. Trošku viac sa musíme obracať ale o to väčšia je nálada a žúrka.

Pozrieť galériu

2018

Prvýkrát sme mali veľmi intenzívny pocit že sme sa stali skutočným festivalom. Výrazne sme rozšírili scény. Máme už tri miesta kde sa tancuje. Hudobné dielne prebiehali pre tri hudobné nástroje - husle, viola, kontrabas. Vznikla veľká remeselná dielňa a speváci získali svoje vlastné centrum rovnako ako aj dielne pre deti či kino archív. Napriek tomu že sa zväčšujeme stále vnímame rodinnú atmosféru a kusisko dobrej nálady. Festival tanečných domov je rodinný festival. Všetci od detí až po starých rodičov si to u nás vedia užiť a voľačo sa aj priučiť.

Pozrieť galériu

2019

Čo všetko ste mohli zažiť v amfiteátri vo Východnej? Intenzívne dielne tanca, hudby, spevu a remesiel. 250 hodín lekcií, viac ako 50 lektorov, animátorov a umelcov, 11 doprovodných kapiel, spolu viac ako 40 muzikantov. Koncert Jána Ambróza a Štefana Šteca. Exhibičné vystúpenia hosťujúcich lektorov. Nepretržité premietanie dokumentárnych filmov, bohatú burzu krojov, rôznorodé prednášky. Takto sme doteraz vyprofilovali festival tanečných domov aj vďaka Vám a ďalším skvelým ľuďom ktorý prispievajú svojou energiou, chuťou učiť sa a užívať si. Ideme ďalej.

Pozrieť galériu

2020

Ešte v januári sme boli v strese, že nie je spustený nový web, predaj lístkov na plánované hosťovanie nášho festivalu v Košiciach, program na leto. Ale, ako všetky podujatia, aj prípravy na festival Rozhybkosti 2020 sa v marci kvôli pandémií koronavírusu úplne stopli s nejasným priebehom a dátumom konca. Napriek všetkým problémom, ktorým čelí svet, a s ním aj kultúra, sme to nevzdali a veríme, že v roku 2021 sa všetci konečne stretneme vo Východnej a poriadne to roztočíme.

2021

Online Rozhybkosti... pripravujeme

2022

Už naživo... pripravujeme

Pozrieť galériu

O festivale

Festival rozhybkosti

Na každom festivale diváci pozerajú na umelcov z diaľky, poprípade s nimi pospevujú a podupkávajú nohami, ale do programu sa nijako nezapájajú. Preto sme sa v roku 2015 zaumienili zorganizovať festival tanečných domov. Podujatie, kde sa účastníci od rána do rána môžu zapájať do dielní, tancovačiek a domov odchádzať s pocitom, že nielen niečo videli, ale sa aj naučili.

Okrem tanečných dielní až 90 percent programu tvoria živé aktivity ako dielne spevu, hudby, remesiel, a to na rôznych úrovniach. Každý účastník sa tak zapojí priamo do diania a z Rozhybkosti odchádza s úplne iným zážitkom. Dôležitou a špecifickou črtou festivalu je tiež vyučovanie pôvodných a pravdivých verzií ľudového tanca, hudby a spevu, respektíve čohokoľvek, čo program ponúka. Naši vynikajúci pedagógovia dokážu veľmi dobre analyzovať historické audiovizuálne záznamy a okrem toho ich, samozrejme, dokážu aj veľmi dobre naučiť v uvoľnenej atmosfére a zábavnou formou.

Festival tanečných domov Rozhybkosti sme založili v roku 2015 štyria, Vlado Michalko, Alfréd Lincke, Jakub Filipko a Miroslav Sakáč. Odvtedy sa náš tím rozšíril a všetci sa nesmierne tešíme na všetkých folklór milujúcich návštevníkov a na roztancované davy. Lebo na Rozhybkosti je to tak.

Čo je to tanečný dom

Tanečný dom má za cieľ zotrieť hranice medzi scénou a divákmi a vrátiť tanečný a hudobný folklór späť medzi obyčajných ľudí tak ako to bolo prirodzenou súčasťou bežného života našich predkov.

Je to model vyučovania folklórneho tanca a hudby, ktorý kombinuje tradičné formy tanca a hudby s modernými pedagogickými a akademickými metódami. Účastníci tanečného domu získavajú znalosti od skúsených pedagógov alebo nositeľov tradícií, pomocou výuky a zároveň priamym pozorovaním a imitovaním. Učením doprevádza živá kapela. Každý, bez rozdielu veku, schopností a predchádzajúcich skúseností sa môže stať aktívnym účastníkom. Cieľom je zábavnou formou odovzdať tradície a kultúrne dedičstvo. Myšlienka Tanečných domov (Táncház) vznikla pred viac ako štyridsiatimi rokmi v Maďarsku. Formát tanečných domov je zapísaný do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

V roku 1998 sme zorganizovali prvý tanečný dom v Košiciach a následne v roku 1999 ďalší. Organizovať tanečné domy cyklicky sa podarilo O.Z Dragúni v Bratislave v roku 2002 a o rok na to O.Z KMF v Košiciach. V nasledujúcich rokoch sa naše novovzniknuté združenia stali hlavnými organizátormi tanečných domov na Slovensku, ktoré majú za cieľ prezentovať tradičné ľudové tance širokej verejnosti interaktívnou formou.