Východná

17. - 20. 7. 2025

logo

Peter Hrabovský

Tanečný pedagóg, choreograf, v súčasnosti umelecký vedúci folklórneho súboru Urpín z Banskej Bystrice. Je absolventom Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Ako interpret pôsobil vo folklórnych súboroch Urpín, Ponitran, Šumiačan a v Tanečnej skupine Partia. Už niekoľko rokov je lektorom tanečných domov po celom Slovensku a rovnako autorom programov na folklórnych festivaloch. Pri svojej umeleckej práci sa zameriava na viacero regiónov no jeho srdce najsilnejšie búcha horehronským rytmom.

Jedno anglické príslovie hovorí: „Tradície sú ako pouličné lampy. Krásne osvetľujú cestu, no len opilec sa ich pridržiava.“ Do istej miery s týmto príslovím súhlasím. Sú to naozaj lampy, ktoré nám osvetľujú cestu do minulosti. Skúsme sa ich však nedržať ako opilci. Ba práve naopak. Vnímať ich s absolútne triezvou mysľou. Ich pravosť, skutočnosť a jedinečnosť. Až vtedy nám naozaj osvetlia cestu.

Späť na všetkých