Východná

18. - 21. 7. 2024

logo

Jana Ambrózová

Jana Ambrózová je etnomuzikologička, speváčka a muzikantka. Pôsobí ako pedagogicko-vedecká pracovníčka na Katedre etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. 

V rámci svojho výskumu sa zameriava na herné štýly v tradičných sláčikových a cimbalových hudbách na Slovensku a hudobné prejavy v prostredí rómskej národnostnej menšiny. Okrem aktívneho pôsobenia v role huslistky vo viacerých ľudových hudbách (FS Urpín, ĽH Borievka z Banskej Bystrice) bola dlhoročnou a zakladajúcou členkou ŽSSk Trnki (Banská Bystrica) a členkou ŽSSk Vranky (Nitra). Mimo akademického prostredia pôsobí najmä ako spevácka lektorka so zameraním na tradičný viachlas, regionálne vokálne štýly na Slovensku a spevácku tradíciu Horehronia. Je odbornou garantkou Súťaže predníkov o Cenu Rinalda Oláha vo Zvolenskej Slatine, digitalizačného projektu Ľudo Slovenský a predsedníčkou občianskeho združenia Tradana, ktoré je zamerané na výskum a popularizáciu hudobného a tanečného folklóru na Slovensku. Je producentkou viacerých hudobných nosičov – Ľudová hudba Pokošovci, Ľudová hudba Pokošovci 2, Rinaldove odkazy.

Späť na všetkých