Východná

17. - 20. 7. 2025

logo

Peter Lévai

Tešíme sa, že aj tento rok budeme mať na Rozhybkostiach výnimočného pedagóga Pétra Lévaia, autora konštruktívnej pedagogiky. Krok po kroku, pohyb po pohybe, sa s ním na festivale budeme pripravovať na rôzne tance v novom tanečnom priestore s príznačným názvom KROK ZA KROKOM.

Kým začnú deti písať písmená, najprv si precvičujú, ktrok po kroku, oblúky, čiary, slučky. Tak aj pre tanec si je najprv potrebné dôkladne osvojiť správne základné pohybové prvky, až potom prejsť na zložitejšie a napokon tanec. To je veľmi zjednodušene opísaná metóda výčbu tzv. konštruktívna pedagogika, ktorej autorom je Péter Lévai. A my sme radi, že aj toto leto príde tento výnimočný pedagóg a človek na Rozhybkosti, aby takto pohyb po pohybe naučil tancovať kohokoľvek bez ohľadu na vek a zručnosti.

Späť na všetkých