Východná

17. - 20. 7. 2025

logo

Janusz Prusinowski Kompania 

Janusz Prusinowski Kompania sú žiakmi a pokračovateľmi vidieckych hudobníkov – Jana Lewandowskiego, Kazimierza Meto, Józefa Zarasia, Piotra a Jana Gaców, Tadeusza Kubiaka a mnohých ďalších – a zároveň avantgardnou formáciou s charakteristickým zvukom a vlastným jazykom improvizácie. Spájajú hudbu s tancom, archaické so súčasnou skúsenosťou a absolvujú turné so vzdelávacími aktivitami v Poľsku i v zahraničí.

Rozpoznateľný štýl Kompanie je pokusom o interpretáciu najdôležitejších prvkov vidieckej hudby zo stredného Poľska. Predovšetkým sú to mazurky – spievané, hrané, stokrát vyskúšané v tanci – improvizované tu a teraz, aktuálne na úsvite 21. storočia. Čo možno nájsť v starých, zdanlivo jednoduchých spevoch a piesňach? Kde je zdroj mnohovrstvovej polyrytmie, v ktorej nič nie je rovnaké a všetko je spolu dokonale presné? Odkiaľ pochádzajú nezvyčajné melódie, ktoré spochybňujú obmedzenia temperovaného ladenia? Ukazuje sa, že tradičná hudba poľského vidieka môže byť orientačným bodom: svojou melodikou a rubatom má blízko k Chopinovi; vďaka improvizácii nemá ďaleko k blues a džezu; farbami pripomína súčasnú hudbu; a výrazom je rockendrol. Dokáže spájať Východ a Západ, Sever a Juh, vstupuje do podstatných dialógov s hudobnými dialektmi blízkych i vzdialených krajín.

Tanec robí hudbu viditeľnou, hmatateľnou a zrozumiteľnou, takže prirodzené situácie pre hranie mazurky sú tie, v ktorých tancujú tanečníci. Okrem koncertov (často aj „na tancovačku“) môžete hudbu kapely počuť na dedinských a mestských tanečných zábavách v tanečných kluboch. Súbor tiež vedie množstvo hudobných a tanečných workshopov. S hrdosťou možno povedať, že značný počet mladých adeptov poľskej hudby začal svoje dobrodružstvo s husľami, bubnom alebo tancom práve s pomocou Kompanie.

Späť na všetkých