Východná

17. - 20. 7. 2025

logo

Ľudovít Cehelský

Venuje sa rohovinárstvu a jeho cieľom je prebudiť v ľuďoch vzťah k tradičným materiálom a remeslám. Základom k osvete bolo štúdium etnológie a etnomuzikológie v Nitre. Je nesmierne vďačný všetkým pedagógom, ktorý mu vštepili lásku k tradícii a hlavne lásku ku gajdám ktoré priviedli aj k remeselnému životu.

Späť na všetkých