Východná

17. - 20. 7. 2025

logo

Michal Melicherčík

Pochádza z podpolianskeho mestečka Hriňová. Vyštudoval školu so strojárskym zameraním. Umenie a remeslo mu bolo vždy veľmi blízke a tak si k nemu časom našiel cestu aj profesne. Umelecko remeselnej výrobe sa začal venovať ako amatérsky výrobca v roku 2008, od roku 2016 pracuje vo vlastnej dielni ako profesionálny výrobca. V súčasnosti sú hlavnou náplňou jeho práce kvalitné rekonštrukcie historických odevných doplnkov, nožov, ale aj iných predmetov z prostredia ľudovej kultúry.

Pri svojej práci kladie dôraz na výber pôvodných materiálov a dodržiavanie autentických výrobných postupov. Venuje sa taktiež autorskej tvorbe pri ktorej často uplatňuje pôvodné výrobné postupy a ľudovú ornamentiku. Spolupracuje s viacerými zoskupeniami a združeniami so zameraním na výtvarné umenie a folklór. Ako lektor remesiel pôsobí v rámci folklórneho festivalu Rozhýbkosti vo Východnej. Spolupracuje tiež s Ústredím ľudovej umeleckej výroby a od roku 2020  spolupracuje s medzinárodnou neziskovou organizáciou Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, ktorá má za úlohou rozširovať povedomie o európskych remeselníkoch.

Späť na všetkých