Východná

18. - 21. 7. 2024

logo

Muzička

Sme, na prekvapenie väčšiny pýtajúcich sa, bratislavská kapela – ľudovka. Hráme slovenský folklór odjakživa –konkrétne od roku 1990, kedy z recesie nacvičených niekoľko piesní – svadobný dar pre ženiaceho sa kamaráta, viedla nečakane ku vzniku ĽH Muzička. Od toho času cvičíme a počúvame staré, často zvukovo nekvalitné nahrávky starých, často už zosnulých vidieckych muzikantských majstrov. V skúšobni nám však strašne chýba potlesk. Preto hráme na najrôznejších akciách, akými sú svadby, oslavy, vystúpenia, zábavy a – načo to tajiť – aj koncerty. Najviac sa vytešujeme, ak nastane všeobecná veselosť sprevádzaná nečakanými výkonmi muzikantov (my), spevákov (hlavne my) a tanečníkov (nikdy nie my).

Máme radi folklór v jeho pôvodnej zemitej podobe, čo najmenej uhladený, zgýčovaný, inštitucionalizovaný, národnobuditeľský… a veríme, že je to z nášho prejavu počuť. Zloženie kapely sa od minulého storočia mierne obmenilo, čo zároveň viedlo k preskupeniu síl v Muzičke v prospech hudobne vzdelaných jedincov, čo nám až tak nevadí.

Treba pripomenúť, že sme od prírody spoločenskí a sme zapojení do rôznych aktivít:
– speváčky z Muzičky – naše manželky a kamarátky, ktoré spievajú jedna báseň,
– tanečníci Vladimír Michalko a Alfred Lincke, ktorí tancujú ako im my hráme – tiež jedna báseň,
– tanečné domy – pravidelne organizované folklórne zábavy spojené s výučbou tanca (www.tanecnydom.sk).

CURRICULUM VITAE…

Muzičku založili v roku 1990 piati kamaráti. V tom čase približne dvadsaťroční zakladajúci členovia, nemali hudobné vzdelanie (až na jedného), ale zdieľali nadšenie pre dobrú hudbu rôznych „moderných“ štýlov. Kariéra Muzičky sa začala prípravou vystúpenia na svadbu kamaráta. Prvotný úspech podnietil k pokračovaniu v nácvikoch a súčasne znamenal aj začiatok hľadania starých, autentických nahrávok, ktoré členov – na rozdiel od „inštitucionalizovaného folklóru“ – od počiatku uchvátili a stali sa podnes najhlbšou inšpiráciou. Očarenie touto hudbou bolo natoľko intenzívne, že viedlo k zameraniu kapely na interpretáciu slovenského ľudového spevu a hudby v jeho čo najautentickejšej podobe.

Pri ďalších vystúpeniach sa naplno prejavil aj temperament, nadšenie a energia muzikantov, ktoré sa tak natrvalo stali charakteristickou črtou vystúpení Muzičky. Významný vplyv na úvodné formovanie kapely mala každoročná účasť na akcii „Staré nôty mladých strún“ v Habovke, kde muzičkári nadväzovali kamarátstva s muzikantskými rovesníkmi a učili sa od pozvaných „starých“ hudieb z celého Slovenska.

Členovia Muzičky v roku 1994 začali v Bratislave s organizovaním Večerov autentického folkóru, na ktoré pozývali muziky z rôznych regiónov Slovenska a kde ďalej nadväzovali priateľské vzťahy s ľuďmi, ktorí mali podobné cítenie k tradičnému folklóru.

Prvé CD [Muzička] z roku 2001 malo medzi fanúšikmi priaznivý ohlas a bolo príjemným povzbudením a zdrojom novej energie do ďalšej práce. Vďaka tomu v roku 2002 kapela získala aj pozvanie do poľského Ľublinu na odohratie samostatného, viac ako hodinového koncertu, z ktorého sa následne podarilo vydať CD „Muzička live in Lublin“. Úspešným zvládnutím veľkého, samostatného pódiového vystúpenia bol koncert v Ľubline pre Muzičku prelomom a významným krokom vpred. V rovnakom období sa členovia kapely podieľali na odštartovaní Tanečných domov – podujatí približujúcich folklór a ľudový tanec širokej verejnosti organizovaných združením Dragúni. Druhé radové CD [Muzička]2 bolo vydané v roku 2005 a nieslo sa v znamení profesionálnej prípravy a nahrávania v štúdiu.

V posledných rokoch vznikla veľmi plodná a úspešná spolupráca, ktorá Muzičku spojila s Dragúnmi a tiež s členmi Klubu milovníkov autenickeho folklóru (KMAF). Z tohto spojenia vznikli dva celovečerné programy Husľovačka 1 a 2, uvedené s veľkým úspechom na všetkých významných slovenských folklórnych festivaloch vrátane nefolklórneho festivalu Pohoda.

Muzička začínala v zložení Martin a Tomáš Brunovskí, Laco Fekete, Peter Smižanský a Maťo Vagač. Po odchode posledných dvoch sa na 10 rokov kontrabasistom stal Ľudo Kováčik. Od septembra 2007 je podoba Muzičky nasledovná:


– Tomáš Brunovský (1971) z Bratislavy, zakladajúci člen, primáš, na husliach začal hrávať v 18-tich rokoch. Stará sa hlavne o kvalitatívne napredovanie Muzičky, výber repertoáru a celkové smerovanie telesa.
– Laco Fekete (1971) z Mierova (okr. Šamorín), zakladajúci člen, huslista.
– Ivan Hanula (1978) z Liptovských Sliačov, hrá v Muzičke od roku 2002, huslista, hrá podľa potreby husle, kontru alebo basu. Zaoberá sa aj transkripciou nahrávok a prípravou notových partov.
– Michal Brdársky (1980) z Rejdovej (okr. Rožňava), hrá v Muzičke od roku 1999, kontráš – viola a príležitostne akordeón.
– Martin Brunovský (1967) z Bratislavy, zakladajúci člen, na kontre začal hrávať ako 22-ročný, hráva husľovú kontru.
– Peter Obuch (1979) z Piešťan, hrá v Muzičke od roku 2007, hrá na kontrabas, podľa potreby aj husle alebo kontru. Zaoberá sa aj transkripciou a prípravou notových partov.

Muzička sa dodnes venuje najmä štúdiu autentických nahrávok slovenského ľudového spevu a hudby, ktoré sa následne snaží v ich pôvodnej podobe predstavovať publiku. Každý člen Muzičky spieva a spev je rovnako dôležitou súčasťou muzičkárskeho prejavu ako hudba.

Späť na všetkých