Amfiteater Východná

13. - 16. 7. 2023

logo

Program

KREPČISKO laik (stan dolný) TANČÚRA pokrok (stan horný) HUMNO MÁJKA (remeslá) AMFITEÁTER (hudba) AMFITEÁTER (spev) AMFITEÁTER (deti)
OTVÁRACIA | tance z Horehronia (opakovanie z r. 2022), manželia Hrabovskí, ĽH Pokošovci | 18:00 - 19:00 TANČÚRA pokrok (stan horný) 18:00 19:00 deti
OTVÁRACIA | tance z Horných Pršian, manželia Hrabovskí, ĽH Pokošovci | 19:00 - 20:00 TANČÚRA pokrok (stan horný) 19:00 20:00 deti
CIFRUJ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Hrochoť (základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci), Vyšný Orlík (základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci), Lektori: Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 18:00 20:00 pokrocily
HLAŠČOK | spevavé dielne pre všetkých. Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 18:00 20:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Ján Ihnát - práca s kožou, Andrej Babiar - výroba drevených hudobných nástrojov, Monika Zapletalová - textilné techniky, Michal Melicherčík - umelecké kováčstvo a nože, Ľudovít Cehelský - práca s rohovinou MÁJKA (remeslá) 18:00 20:00 deti
TRNKI a POKOŠOVCI TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:30 21:30 deti
EXPEDÍCIA | Objavná cesta areálom s animátormi AMFITEÁTER (deti) 18:00 19:00 deti
HÝB SA | školička tanca, športové a iné hry a vyzdvihovanie detí do 20:00, L. Konečná, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 18:00 20:00 deti
TANCOVAČKA | zábava a krátke tanečné dielne, manželia Hrabovskí, ĽH Pokošovci TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 00:00 deti
KINO ARCHÍV | premietanie etnografických záznamov HUMNO 16:00 18:00 deti
PO RÓMOVSKY Z PARCHOVIAN | M. Topoľovský, I. Topoľovská, ĽH. M.Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 10:00 11:00 zaciatocnici
TRNAVA - ZÁHORIE | L. Konečná, L. Konečník, ĽH. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 zaciatocnici
POZDIŠOVCE | P. Vajda, L. Luptáková, ĽH. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 12:00 13:00 zaciatocnici
PO RÓMOVSKY Z PARCHOVIAN | M. Topoľovský, I. Topoľovská, ĽH. M.Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 14:00 15:00 zaciatocnici
KROK ZA KROKOM | príprava na Z Myjavských kopaníc, Peter Lévai, ĽH. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 15:00 16:00 zaciatocnici
Z MYJAVSKÝCH KOPANÍC | L. Konečná, L. Konečník, ĽH. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 16:00 17:00 zaciatocnici
POZDIŠOVCE | P. Vajda, L. Luptáková, ĽH. M.Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 17:00 18:00 zaciatocnici
Strofické tance TRNAVA - ZÁHORIE | L. Konečná, L. Konečník, ĽH. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 18:00 19:00 zaciatocnici
SILICKÁ BREZOVÁ | G. Gálik, E. Kukucs, ĽH Düvo TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 pokrocily
HORNÉ PRŠANY | P. Hrabovský, M. Hrabovská, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 pokrocily
PODPOĽANIE | Nadväzujúci hodinový workshop | J. Michálik s partnerkou, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 12:00 13:30 pokrocily
RASLAVICE | M. Sabol, J. Sabolová, ĽH M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 14:00 15:00 pokrocily
VEĽKÉ ZÁLUŽIE | P. Hrabovský s partnerkou, Ľ. Cehelský TANČÚRA pokrok (stan horný) 15:00 16:00 pokrocily
PODPOĽANIE | Nadväzujúci hodinový workshop | J. Michálik s partnerkou, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 16:00 17:00 pokrocily
MEDZIBODROŽIE | G. Gálik, E. Kukucs, ĽH M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 17:00 18:00 pokrocily
LEVOČSKÉ VRCHY | M. Sabol, J. Sabolová, ĽH M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 18:00 19:00 pokrocily
HLAŠČOK | na úvod programu učíme sa piesne, E. Brunovská TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:30 20:50 deti
KORENE A KRÍDLA | Exhibičné predstavenie všetkých lektorov a kapiel, moderuje ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 21:00 22:00 deti
TANCOVAČKA | ĽH M. Pagáča, M.Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 00:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Ján Ihnát - práca s kožou, Andrej Babiar - výroba drevených hudobných nástrojov, Monika Zapletalová - textilné techniky, Michal Melicherčík - umelecké kováčstvo a nože, Ľudovít Cehelský - práca s rohovinou MÁJKA (remeslá) 09:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Ján Ihnát - práca s kožou, Andrej Babiar - výroba drevených hudobných nástrojov, Monika Zapletalová - textilné techniky, Michal Melicherčík - umelecké kováčstvo a nože, Ľudovít Cehelský - práca s rohovinou MÁJKA (remeslá) 15:00 18:00 deti
CIFRUJ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Hrochoť (základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci), Vyšný Orlík (základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci), Lektori: Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 09:00 12:00 pokrocily
CIFRUJ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Hrochoť (základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci), Vyšný Orlík (základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci), Lektori: Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 15:00 18:00 pokrocily
DOBRÉ RÁNO | animácie a hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 10:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca, Lenka Šútorová Konečná AMFITEÁTER (deti) 10:00 11:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
BIČÍK | plieskanie bičom výrobky z kože, Ján Ihnát MÁJKA (remeslá) 13:00 14:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 14:00 15:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca, Lenka Šútorová Konečná AMFITEÁTER (deti) 15:00 16:00 deti
UKÁŽ SA | súťaže na multifunkčnom ihrisku, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 16:00 18:00 deti
VYZDVIHNUTIE DETÍ | kino a vyzdvihnutie detí v humne do 19:00, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 18:00 19:00 deti
HLAŠČOK | spevavé dielne pre všetkých. Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 09:00 12:00 deti
HLAŠČOK | spevavé dielne pre všetkých. Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 15:00 17:00 deti
KINO ARCHÍV | premietanie etnografických záznamov HUMNO 16:00 18:00 deti
KROK ZA KROKOM | príprava na tance zo Sedmohradska, Peter Lévai, ĽH Düvo KREPČISKO laik (stan dolný) 10:00 11:00 zaciatocnici
TANCE ZO SEDMOHRADSKA | G. Gálik, E. Kukucs, ĽH Düvo KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 zaciatocnici
PONIKY | ženské kolesové tance z Poník, lektorka tanca a E. Brunovská KREPČISKO laik (stan dolný) 12:00 13:00 zaciatocnici
KROK ZA KROKOM | príprava na tance z Veľkého Zálužia, Peter Lévai, Ľ Cehelský KREPČISKO laik (stan dolný) 14:00 15:00 zaciatocnici
VEĽKÉ ZÁLUŽIE | tance z Veľkého Zálužia, P. Hrabovský, M. Hrabovská, Ľ. Cehelský KREPČISKO laik (stan dolný) 15:00 16:00 zaciatocnici
Z MYJAVSKÝCH KOPANÍC | L. Konečná, L. Konečník, ĽH Muzička KREPČISKO laik (stan dolný) 16:00 17:00 zaciatocnici
SZÁSZCSÁVÁS | Kis Istvan, Kis Erika, ĽH Düvo KREPČISKO laik (stan dolný) 17:00 18:00 zaciatocnici
ZEMPLÍN - STROFICKÉ TANCE | Zámutov, Rakovec nad Ondavou, P. Vajda, ĽH M. Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 18:00 19:00 zaciatocnici
ROZDÝCHAJ | ranné rozdýchanie kostí, T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 09:00 10:00 pokrocily
ZEMPLÍN - STROFICKÉ TANCE | Zámutov, Rakovec nad Ondavou, P. Vajda, ĽH M Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 pokrocily
PODPOĽANIE | Nadväzujúci hodinový workshop | J. Michalík s partnerkou, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 pokrocily
PODPOĽANIE | mužské cifrovanie z Podpoľania| J. Michalík, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 12:00 13:00 deti
SZÁSZCSÁVÁS | Kis Istvan, Kis Erika, ĽH Düvo TANČÚRA pokrok (stan horný) 13:00 14:15 pokrocily
TANCE ZO SEDMOHRADSKA | G. Gálik, E. Kukucs, ĽH Düvo TANČÚRA pokrok (stan horný) 14:30 15:00 pokrocily
PODPOĽANIE | Nadväzujúci hodinový workshop | J. Michalík s partnerkou, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 15:00 16:00 pokrocily
PONITRIE | tance z Veľkého Zálužia, A. Lincke, M. Lincke, ĽH M. Pagáča TANČÚRA pokrok (stan horný) 16:00 17:00 pokrocily
DÝCHAJ | kurz správneho dýchania, T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 17:00 18:00 deti
BAŠTRNG - kurz prvej pomoci | Michal Kubovčík, František Majerský, Peter Brajerčík. Veľmi vtipným a dobre zapamätateľným spôsobom predstavuje prvú pomoc Michal Kubovčík so svojím projektom Baštrng. TANČÚRA pokrok (stan horný) 19:00 20:00 deti
Folklórne pexeso TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:00 20:30 deti
KONCERT | koncert Štefana Šteca a kapely Fajta TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:30 22:00 deti
TANCOVAČKA | zábava pri vatre s ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 01:00 deti
DOBRÉ RÁNO | animácie a hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 10:00 deti
PÍSKAJ | píšťalky výroba a hra AMFITEÁTER (deti) 10:00 11:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca, Lenka Šútorová Konečná, Ladislav Konečník AMFITEÁTER (deti) 13:00 14:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 14:00 15:00 deti
PÍSKAJ | píšťalky výroba a hra AMFITEÁTER (deti) 15:00 16:00 deti
UKÁŽ SA | súťaže na multifunkčnom ihrisku, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 16:00 18:00 deti
VYZDVIHNUTIE DETÍ | kino a vyzdvihnutie detí v humne do 19:00, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 18:00 19:00 deti
CIFRUJ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Hrochoť (základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci), Vyšný Orlík (základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci), Lektori: Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 09:00 12:00 pokrocily
CIFRUJ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Hrochoť (základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci), Vyšný Orlík (základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci), Lektori: Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 14:00 16:00 pokrocily
BURZA KROJOV HUMNO 12:00 16:00 deti
Prednáška HUMNO 16:00 17:00 deti
vyKROJ sa | alebo aj obliecť sa je umenie HUMNO 17:00 18:00 deti
KVÍZ | na ľudovú nôtu, J. Helmanovský HUMNO 18:00 19:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Ján Ihnát - práca s kožou, Andrej Babiar - výroba drevených hudobných nástrojov, Monika Zapletalová - textilné techniky, Michal Melicherčík - umelecké kováčstvo a nože, Ľudovít Cehelský - práca s rohovinou MÁJKA (remeslá) 09:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Ján Ihnát - práca s kožou, Andrej Babiar - výroba drevených hudobných nástrojov, Monika Zapletalová - textilné techniky, Michal Melicherčík - umelecké kováčstvo a nože, Ľudovít Cehelský - práca s rohovinou MÁJKA (remeslá) 15:00 18:00 deti
HLAŠČOK | spevavé dielne pre všetkých. Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 09:00 12:00 deti
HLAŠČOK | spevavé dielne pre všetkých. Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 15:00 17:00 deti
ROZDÝCHAJ | ranné rozdýchanie kostí, T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 09:00 10:00 deti
ŽENSKÉ TANCE | Podpoľanie TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 deti
ŽENSKÉ TANCE | Podpoľanie TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 deti
MUŽSKÉ TANCE | Podpoľanie KREPČISKO laik (stan dolný) 10:00 11:00 deti
MUŽSKÉ TANCE | Podpoľanie KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 deti
CIFRUJ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Hrochoť (základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci), Vyšný Orlík (základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci), Lektori: Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 10:00 12:00 pokrocily
HLAŠČOK | spevavé dielne pre všetkých. Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 09:00 10:00 deti
DOBRÉ RÁNO | animácie a hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 10:00 deti
AHOJ | odovzdávanie diplomov, animácie a hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Ján Ihnát - práca s kožou, Andrej Babiar - výroba drevených hudobných nástrojov, Monika Zapletalová - textilné techniky, Michal Melicherčík - umelecké kováčstvo a nože, Ľudovít Cehelský - práca s rohovinou MÁJKA (remeslá) 10:00 12:00 deti
ROZLÚČKA | opakovanie tancov pre všetkých a zábava - všetci lektori a kapely TANČÚRA pokrok (stan horný) 12:00 13:00 deti
Stiahnúť PDF Stiahnúť PDF

Dielne

Dielne hudby, spevu a remesiel

Dôležitou súčasťou festivalu sú kurzy SPEVU pre začiatočníkov a pokročilých, HUDOBNÉ kurzy pre už hrajúcich hudobníkov a REMESELNÉ kurzy pre všetkých návštevníkov. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka, Juraj Líška, Monika Zapletalová, Ján Ihnát, Lukáš Jurčo, Ľudovít Cehelský, Andrej Babiar, Michal Melicherčík a ďalší.

Tanečné dielne pre pokročilých

Sú určené pre skúsenejších tanečníkov zo súborov, ale aj samoukov. Lekcie prebiehajú až v dvoch tanečných

Tepané šperky

Na Rozhybkostiach si môžete vyskúšať základy techniky vylievania cínom, ktorá súčasne zahŕňa aj drevorezbu a

Pastierske biče a kapsy

Okolo roku 2012 sa Ján Ihnát z Hatalova začal intenzívne venovať výrobe z kože. Od

Tanečné dielne pre začiatočníkov

Sú pre úplných laikov a pre všetkých, ktorí sa ľudovým tancom doteraz nevenovali, alebo sa

Načítať viac