Amfiteater Východná

13. - 16. 7. 2023

logo

Program

KREPČISKO laik (stan dolný) TANČÚRA pokrok (stan horný) HUMNO MÁJKA (remeslá) AMFITEÁTER (hudba) AMFITEÁTER (spev) AMFITEÁTER (deti)
OTVÁRACIA | mužské tance z Parchovian, rodina Topoľovských z Parchovian TANČÚRA pokrok (stan horný) 18:00 19:00 deti
OTVÁRACIA | ženské tance z Parchovian, rodina Topoľovských z Parchovian KREPČISKO laik (stan dolný) 18:00 19:00 deti
OTVÁRACIA | tance z Parchovian, rodina Topoľovských z Parchovian TANČÚRA pokrok (stan horný) 19:00 20:00 deti
CIFRUJ | hudobné kurzy už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas, Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka AMFITEÁTER (hudba) 18:00 20:00 pokrocily
HLAŠČOK | svadobné piesne z Hut a Veľkého Boroveho, spevný interpretačný štýl z Jakubian, na zore z Litavy, A. Jágerová AMFITEÁTER (spev) 18:00 20:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Koža: Lukáš Jurčo, Vlna: Mária Jurčová, Biče: J. Ihnát,​ ​Drevo: Peter Brada, Vladimír Žuffa, ​Hudobné nástroje: F. Kostúr, Rohovina: Ľ. Cehelský MÁJKA (remeslá) 18:00 20:00 deti
TOPOĽOVSKÝ | Predstavenie rodiny Topoľovských z Parchovian TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:30 21:30 deti
EXPEDÍCIA | Objavná cesta areálom s animátormi AMFITEÁTER (deti) 18:00 19:00 deti
HÝB SA | školička tanca, športové a iné hry a vyzdvihovanie detí do 20:00, L. Konečná, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 18:00 20:00 deti
TANCOVAČKA | zábava a krátke tanečné dielne, ˇH M. Topoľovského, Noga Band TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 00:00 deti
KINO ARCHÍV | premietanie etnografických záznamov HUMNO 16:00 18:00 deti
MARGECANY | M. Topoľovský, K. Babčáková, ĽH. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 10:00 11:00 zaciatocnici
SZATMÁR | G. Gálik, E. Kukucs, Pósfa zenekar TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 pokrocily
ZÁMUTOV A DLHÉ KLČOVO | P. Vajda, L. Luptáková, ĽH M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 zaciatocnici
SZATMÁR | G. Gálik, E. Kukucs, Pósfa zenekar TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 pokrocily
ZÁMUTOV A DLHÉ KLČOVO | P. Vajda, L. Luptáková, ĽH M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 12:00 13:00 zaciatocnici
POHORELÁ | Nadväzujúci hodinový workshop | P. Hrabovský, M. Hrabovská, Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 12:00 13:30 pokrocily
BYSTRANY | M. Topoľovský, K. Babčáková, ĽH. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 14:00 15:00 zaciatocnici
KROK ZA KROKOM | príprava na Szatmár, Peter Lévai, Pósfa zenekar KREPČISKO laik (stan dolný) 15:00 16:00 zaciatocnici
ZÁMUTOV A DLHÉH KLČOVO | P. Vajda, L. Luptáková, ĽH M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 14:00 15:00 pokrocily
ZÁMUTOV A DLHÉ KLČOVO | P. Vajda, L. Luptáková, ĽH M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 15:00 16:00 pokrocily
SZATMÁR | G. Gálik, E. Kukucs, Pósfa zenekar KREPČISKO laik (stan dolný) 16:00 17:00 zaciatocnici
SZATMÁR | G. Gálik, E. Kukucs, Pósfa zenekar KREPČISKO laik (stan dolný) 17:00 18:00 zaciatocnici
POHORELÁ | Nadväzujúci hodinový workshop | P. Hrabovský, M. Hrabovská, Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 16:00 17:00 pokrocily
BYSTRANY A MARGECANY | M. Topoľovský, K. Babčáková, Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 17:00 18:00 pokrocily
HYBAJ DIEVČA DO KOLA | M.Hrabovská, ženské kruhové tance z Horehronia, Muzička KREPČISKO laik (stan dolný) 18:00 19:00 deti
BYSTRANY A MARGECANY | M. Topoľovský, K. Babčáková, ĽH. M. Pagáča TANČÚRA pokrok (stan horný) 18:00 19:00 pokrocily
SZÁSZCSÁVÁS | Kis Istvan, Kis Erika, Pósfa zenekar TANČÚRA pokrok (stan horný) 19:00 20:00 pokrocily
HLAŠČOK | na úvod programu učíme sa piesne, A.Jágerová TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:40 21:00 deti
KORENE A KRÍDLA | Exhibičné predstavenie všetkých lektorov a kapiel TANČÚRA pokrok (stan horný) 21:00 22:00 deti
TANCOVAČKA | ĽH M. Pagáča, Pósfa zenekar TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 00:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Koža: Lukáš Jurčo, Vlna: Mária Jurčová, Biče: J. Ihnát,​ ​Drevo: Peter Brada, Vladimír Žuffa, ​Hudobné nástroje: F. Kostúr, Rohovina: Ľ. Cehelský MÁJKA (remeslá) 09:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Koža: Lukáš Jurčo, Vlna: Mária Jurčová, Biče: J. Ihnát,​ ​Drevo: Peter Brada, Vladimír Žuffa, ​Hudobné nástroje: F. Kostúr, Rohovina: Ľ. Cehelský MÁJKA (remeslá) 15:00 18:00 deti
CIFRUJ | hudobné kurzy už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas, Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka AMFITEÁTER (hudba) 09:00 12:00 pokrocily
CIFRUJ | hudobné kurzy už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas, Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka AMFITEÁTER (hudba) 15:00 18:00 pokrocily
DOBRÉ RÁNO | animácie a hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 10:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca, Lenka Šútorová Konečná AMFITEÁTER (deti) 10:00 11:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
BIČÍK | plieskanie bičom výrobky z kože, Ján Ihnát MÁJKA (remeslá) 13:00 14:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 14:00 15:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca, Lenka Šútorová Konečná AMFITEÁTER (deti) 15:00 16:00 deti
UKÁŽ SA | súťaže na multifunkčnom ihrisku, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 16:00 18:00 deti
VYZDVIHNUTIE DETÍ | kino a vyzdvihnutie detí v humne do 19:00, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 18:00 19:00 deti
HLAŠČOK | svadobné piesne z Hut a Veľkého Boroveho, spevný interpretačný štýl z Jakubian, na zore z Litavy, A. Jágerová AMFITEÁTER (spev) 09:00 12:00 deti
HLAŠČOK | svadobné piesne z Hut a Veľkého Boroveho, spevný interpretačný štýl z Jakubian, na zore z Litavy, A. Jágerová AMFITEÁTER (spev) 15:00 17:00 deti
KINO ARCHÍV | premietanie etnografických záznamov HUMNO 16:00 18:00 deti
ROZDÝCHAJ | ranné rozdýchanie kostí, T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 09:00 10:00 deti
KROK ZA KROKOM | príprava na Myjavu, Peter Lévai, Muzička KREPČISKO laik (stan dolný) 10:00 11:00 zaciatocnici
BIDOVCE | G. Gálik, E. Kukucs, Pósfa zenekar TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 pokrocily
MYJAVA | L. Šutorová, L. Konečník, Muzička KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 zaciatocnici
MYJAVA | L. Šutorová, L. Konečník, Muzička KREPČISKO laik (stan dolný) 12:00 13:00 zaciatocnici
VAŽEC | O. Galbička, K. Galbičková, ĽH. M. Pagáča TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 pokrocily
POHORELÁ | Nadväzujúci hodinový workshop | P. Hrabovský, M. Hrabovská, Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 12:00 13:00 pokrocily
SZÁSZCSÁVÁS | Kis Istvan, Kis Erika, Pósfa zenekar TANČÚRA pokrok (stan horný) 13:00 14:20 pokrocily
VAŽEC | O. Galbička, K. Galbičková, ĽH. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 14:00 15:00 zaciatocnici
VAŽEC | O. Galbička, K. Galbičková, ĽH. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 15:00 16:00 zaciatocnici
OSTROV | M. Topoľovský, I. Topoľovská, ĽH. M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 14:30 15:00 pokrocily
SZÁSZCSÁVÁS | Kis Istvan, Kis Erika, Pósfa zenekar KREPČISKO laik (stan dolný) 16:00 17:00 zaciatocnici
SZÁSZCSÁVÁS | Kis Istvan, Kis Erika, Pósfa zenekar KREPČISKO laik (stan dolný) 17:00 18:00 zaciatocnici
ÍRSKE | dielne írskeho starodávneho tanca, Nomadic Piano Project, Caoimbe Mulligan KREPČISKO laik (stan dolný) 18:00 19:00 deti
POHORELÁ | Nadväzujúci hodinový workshop | P. Hrabovský, M. Hrabovská, Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 15:00 16:00 pokrocily
MYJAVA | L. Šutorová, L. Konečník, Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 16:00 16:30 pokrocily
KONCERT | Michal Noga Band a hostia TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:30 22:00 deti
TANCOVAČKA | Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 01:00 deti
DOBRÉ RÁNO | animácie a hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 10:00 deti
PÍSKAJ | píšťalky výroba a hra, František Kosztúr AMFITEÁTER (deti) 10:00 11:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca, Lenka Šútorová Konečná, Ladislav Konečník AMFITEÁTER (deti) 13:00 14:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 14:00 15:00 deti
VYVLNI SA | práca s vlnou pre deti, M. Jurčová AMFITEÁTER (deti) 15:00 16:00 deti
UKÁŽ SA | súťaže na multifunkčnom ihrisku, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 16:00 18:00 deti
VYZDVIHNUTIE DETÍ | kino a vyzdvihnutie detí v humne do 19:00, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 18:00 19:00 deti
CIFRUJ | hudobné kurzy už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas, Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka AMFITEÁTER (hudba) 09:00 12:00 pokrocily
CIFRUJ | hudobné kurzy už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas, Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka AMFITEÁTER (hudba) 14:00 16:00 pokrocily
BURZA KROJOV HUMNO 12:00 16:00 deti
Z HISTÓRIE ĽUDOVÉHO KOŽUŠNÍCTVA NA SLOVENSKU | prednáška | Lukáš Jurčo HUMNO 16:00 17:00 deti
vyKROJ sa | alebo aj obliecť sa je umenie, D. Simanová HUMNO 17:00 18:00 deti
KVÍZ | na ľudovú nôtu, J. Helmanovský HUMNO 18:00 19:00 deti
DÝCHAJ | kurz správneho dýchania, T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 18:30 19:30 deti
REMESELNÉ DIELNE | Koža: Lukáš Jurčo, Vlna: Mária Jurčová, Biče: J. Ihnát,​ ​Drevo: Peter Brada, Vladimír Žuffa, ​Hudobné nástroje: F. Kostúr, Rohovina: Ľ. Cehelský MÁJKA (remeslá) 09:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Koža: Lukáš Jurčo, Vlna: Mária Jurčová, Biče: J. Ihnát,​ ​Drevo: Peter Brada, Vladimír Žuffa, ​Hudobné nástroje: F. Kostúr, Rohovina: Ľ. Cehelský MÁJKA (remeslá) 15:00 18:00 deti
BAŠTRNG | Michal Kubovčík, František Majerský, Peter Brajerčík TANČÚRA pokrok (stan horný) 19:30 20:30 deti
HLAŠČOK | svadobné piesne z Hut a Veľkého Boroveho, spevný interpretačný štýl z Jakubian, na zore z Litavy, A. Jágerová AMFITEÁTER (spev) 09:00 12:00 deti
HLAŠČOK | svadobné piesne z Hut a Veľkého Boroveho, spevný interpretačný štýl z Jakubian, na zore z Litavy, A. Jágerová AMFITEÁTER (spev) 15:00 17:00 deti
DOKUMENTÁCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY V TERÉNE a VÝSKUM ĽUDOVÉHO STAVITEĽSTVA V SÚČASNOSTI | prednáška + dielna | Peter Brada HUMNO 10:00 12:00 deti
ROZDÝCHAJ | ranné rozdýchanie kostí, T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 09:00 10:00 deti
CHOROVODY | ženské obradové tance, K. Babčáková TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 deti
KARIČKY | ženské kolesové tance z Parchovian, I. Topoľovská TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 deti
VERBUNKY | sarku raz z Parchovian, M. Topoľovský, Matej Topoľovský a Muzička KREPČISKO laik (stan dolný) 10:00 11:00 deti
ŠOROVÝ | šorové tance z Horehronia, P. Hrabovský, Muzička KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 deti
CIFRUJ | hudobné dielne z Čierneho Balogu a Raslavíc, Michal Noga, Ján Tej, M. Zelinka, pre pokročilých AMFITEÁTER (hudba) 10:00 12:00 pokrocily
HLAŠČOK | svadobné piesne z Hut a Veľkého Boroveho, spevný interpretačný štýl z Jakubian, na zore z Litavy, A. Jágerová AMFITEÁTER (spev) 09:00 10:00 deti
DOBRÉ RÁNO | animácie a hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 10:00 deti
KRESAJ | kresanie do dreva, P. Brada AMFITEÁTER (deti) 10:00 11:00 deti
AHOJ | odovzdávanie diplomov, animácie a hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Koža: Lukáš Jurčo, Vlna: Mária Jurčová, Biče: J. Ihnát,​ ​Drevo: Peter Brada, Vladimír Žuffa, ​Hudobné nástroje: F. Kostúr, Rohovina: Ľ. Cehelský MÁJKA (remeslá) 10:00 12:00 deti
ROZLÚČKA | opakovanie tancov pre všetkých a zábava - všetci lektori a kapely TANČÚRA pokrok (stan horný) 12:00 13:00 deti
Stiahnúť PDF Stiahnúť PDF

Dielne

Dielne hudby, spevu a remesiel

Dôležitou súčasťou festivalu sú kurzy SPEVU pre začiatočníkov a pokročilých, HUDOBNÉ kurzy pre už hrajúcich hudobníkov a REMESELNÉ kurzy pre všetkých návštevníkov. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka, Juraj Líška, Monika Zapletalová, Ján Ihnát, Lukáš Jurčo, Ľudovít Cehelský, Andrej Babiar, Michal Melicherčík a ďalší.

Tanečné dielne pre pokročilých

Sú určené pre skúsenejších tanečníkov zo súborov, ale aj samoukov. Lekcie prebiehajú až v dvoch tanečných

Tepané šperky

Na Rozhybkostiach si môžete vyskúšať základy techniky vylievania cínom, ktorá súčasne zahŕňa aj drevorezbu a

Pastierske biče a kapsy

Okolo roku 2012 sa Ján Ihnát z Hatalova začal intenzívne venovať výrobe z kože. Od

Tanečné dielne pre začiatočníkov

Sú pre úplných laikov a pre všetkých, ktorí sa ľudovým tancom doteraz nevenovali, alebo sa

Načítať viac