Amfiteater Východná

14. - 17. 7. 2022

logo

Program

Stage 1 Stage 2
Tance z Pohorelej, Martina Vargová, Peter Hrabovský, ĽH Pokošovci | pre laikov Stage 1 18:00 18:45 zaciatocnici
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga, Ján Tej | husle a violová kontra | pre pokročilých Stage 2 18:00 18:55 pokrocily
Tance z Pohorelej, Martina Vargová, Peter Hrabovský, ĽH Pokošovci | pre pokročilých Stage 1 18:50 19:35 pokrocily
Poza stoly zo Slatinských Lazov, Andrea Jágerová | ženské piesne | pre všetkých Stage 2 19:00 19:45 deti
Spracovanie kože a vlny, Jozef Kučera | pre všetkých Stage 1 19:40 20:30 deti
Koncert Fsk Šumiačan a ĽH Pokošovci | pre všetkých Stage 1 21:00 22:00 deti
Prednáška | Kožušníctvo na Podpoľaní, Lukáš Jurčo | pre všetkých Stage 2 19:50 20:35 deti
Tance z Petrovian, Linda Luptáková, Peter Vajda, ĽH Magura | pre laikov Stage 1 08:55 09:40 zaciatocnici
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga | husle | pre pokročilých Stage 2 09:00 09:55 pokrocily
Tance z Petrovian, Martina Lincke, Peter Vajda, ĽH Magura | pre pokročilých Stage 1 09:45 10:30 pokrocily
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Ján Tej | violová kontra | pre pokročilých Stage 2 10:00 10:55 pokrocily
Základy kožušníckej práce: stehy, Lukáš Jurčo | pre všetkých Stage 1 10:35 11:05 deti
Jánske piesne z Východnej, Andrea Jágerová | ženské piesne | pre všetkých Stage 2 11:10 11:50 deti
Tance z Kokavy nad Rimavicou, Martina Vargová, Peter Hrabovský, ĽH Muzička | pre laikov Stage 1 11:10 11:55 zaciatocnici
Jánske piesne z Východnej, Andrea Jágerová | ženské piesne | pre všetkých Stage 2 11:55 12:40 deti
Tance z Kokavy nad Rimavicou, Martina Vargová, Peter Hrabovský, ĽH Muzička | pre pokročilých Stage 1 12:00 12:45 pokrocily
Prednáška | Ovčiarstvo stredného Spiša skrz príbehy legendárnych ovčiarov, Peter Kováč | pre všetkých Stage 2 12:50 13:55 deti
Práca s vlnou, Mária Jurčová | pre všetkých Stage 1 12:50 13:15 deti
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga | husle | pre pokročilých Stage 2 14:00 14:30 pokrocily
Maďarské a Rumunské tance z Bonchidy, Klaudia Gálik, Gábor Gálik, Dűvő zenekar | pre laikov Stage 1 13:20 14:05 zaciatocnici
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Ján Tej | violová kontra | pre pokročilých Stage 2 14:30 15:00 pokrocily
Maďarské a Rumunské tance z Bonchidy, Klaudia Gálik, Gábor Gálik, Dűvő zenekar | pre pokročilých Stage 1 14:10 14:55 pokrocily
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga, Ján Tej | husle a violová kontra | pre pokročilých Stage 2 15:05 15:55 pokrocily
Spracovanie kože a vlny, Jozef Kučera | pre všetkých Stage 1 15:00 15:25 deti
Ženský vokálny prejav pri rozkazovačkách na Podpoľaní, Andrea Jágerová | pre všetkých Stage 2 16:00 16:40 deti
Ženský vokálny prejav pri rozkazovačkách na Podpoľaní, Andrea Jágerová | pre všetkých Stage 2 16:45 17:30 deti
Tance z Raslavíc, Júlia Leškaničová, Marek Sabol, ĽH Magura | pre laikov Stage 1 15:30 16:15 zaciatocnici
Tance z Raslavíc, Júlia Leškaničová, Marek Sabol, Muzička | pre pokročilých Stage 1 16:20 17:05 pokrocily
Základy kožušníckej práce: stehy, Lukáš Jurčo | pre všetkých Stage 1 17:10 17:35 deti
FILM | Juhaši, bačove, co po vas zostaňe o ovčiarstve v okolí Levoče a Spišského Podhradia, s úvodným komentárom, Peter Kováč | pre všetkých Stage 2 17:35 18:40 deti
Tance z obce Szászcsávás, Erika Kis Demeter, István Kis, Dűvő zenekar | pre pokročilých Stage 1 17:40 18:25 pokrocily
Tance z obce Szászcsávás, Erika Kis Demeter, István Kis, Dűvő zenekar | pre pokročilých Stage 1 18:30 19:15 pokrocily
Exhibícia zúčastnených lektorov a kapiel | pre všetkých Stage 1 20:30 21:30 deti
Tance z Gemera, Klaudia Gálik, Gábor Gálik, Dűvő zenekar | pre laikov Stage 1 08:55 09:40 zaciatocnici
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga | husle | pre pokročilých Stage 2 09:00 09:55 pokrocily
Tance z Gemera, Klaudia Gálik, Gábor Gálik, Dűvő zenekar | pre pokročilých Stage 1 09:45 10:30 pokrocily
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Ján Tej | violová kontra | pre pokročilých Stage 2 10:00 10:55 pokrocily
Práca s vlnou, Mária Jurčová | pre všetkých Stage 1 10:35 11:05 deti
Piesne z Vernára, Jana Ambrózová | pre ženy | pre všetkých Stage 2 11:10 11:50 deti
Kruta z Margecian, Katarína Babčáková, Muzička | pre ženy | pre všetkých Stage 1 11:10 11:55 deti
Piesne z Vernára, Jana Ambrózová | pre ženy | pre všetkých Stage 2 11:55 12:40 deti
Višňovského verbunk, Peter Vajda, ĽH Magura a Mišo Noga | pre mužov | pre všetkých Stage 1 12:00 12:45 deti
Pramenné poklady v múzejných depozitároch, Katarína Babčáková | pre všetkých Stage 2 12:50 13:55 deti
Základy kožušníckej práce: stehy, Lukáš Jurčo | pre všetkých Stage 1 12:50 13:15 deti
Tance z obce Szászcsávás, Erika Kis Demeter, István Kis, Dűvő zenekar | pre pokročilých Stage 1 13:20 14:05 pokrocily
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga | husle | pre pokročilých Stage 2 14:00 14:30 pokrocily
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Ján Tej | violová kontra | pre pokročilých Stage 2 14:30 14:55 pokrocily
Tance z obce Szászcsávás, Erika Kis Demeter, István Kis, Dűvő zenekar | pre pokročilých Stage 1 14:10 14:55 pokrocily
Tradičné kníhviazačstvo, Alžbeta Nemcová | pre všetkých Stage 1 15:00 15:25 deti
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga, Ján Tej | husle a violová kontra | pre pokročilých Stage 2 15:00 15:55 pokrocily
Tance z Fintíc, Júlia Leškaničová, Marek Sabol, Muzička | pre laikov Stage 1 15:30 16:15 zaciatocnici
Tance z Fintíc, Júlia Leškaničová, Marek Sabol, ĽH Magura a Mišo Noga | pre pokročilých Stage 1 16:20 17:05 pokrocily
Piesne z Vernára, Jana Ambrózová | pre mužov | pre všetkých Stage 2 16:00 16:40 deti
Piesne z Vernára, Jana Ambrózová | pre ženy | pre všetkých Stage 2 16:45 17:30 deti
Krajčírske remeslo, Dominik Jurčo | pre všetkých Stage 1 17:10 17:35 deti
Chorovody na Slovensku, Katarína Babčáková | pre všetkých Stage 2 17:35 19:00 deti
Tance zo Zuberca, Martina Vargová, Peter Hrabovský, Muzička | pre laikov Stage 1 17:40 18:25 zaciatocnici
Tance z Čierneho Balogu, Martina Vargová, Peter Hrabovský, Muzička | pre všetkých Stage 1 18:30 19:15 deti
Neznámy Čardáš, Martina Lincke, Alfréd Lincke, Vladimír Michalko, ĽH Magura a Mišo Noga | pre pokročilých Stage 1 19:20 20:10 pokrocily
Koncert Muzička a Dűvő Zenekar Stage 1 20:45 22:00 deti
Tance zo západného Slovenska, Lenka Šútorová Konečná, ĽH Magura | pre deti | pre všetkých Stage 1 09:00 09:55 deti
Tance zo západného Slovenska, Lenka Šútorová Konečná, ĽH Magura | pre deti | pre všetkých Stage 1 10:00 10:55 deti
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga, Ján Tej | husle a violová kontra | pre pokročilých Stage 2 09:00 11:05 pokrocily
Piesne z Vernára, Jana Ambrózová | pre všetkých Stage 2 11:10 12:00 deti
Raslavická poľka, Martina Lincke, Martina Vargová, Ivana Topoľovská, Alfréd Lincke, Vladimír Michalko, Peter Vajda, Ľh Magura a Mišo Noga | pre všetkých Stage 1 11:00 11:50 deti
Stiahnúť PDF Stiahnúť PDF

Dielne

Dielne hudby, spevu a remesiel

Dôležitou súčasťou festivalu sú kurzy SPEVU pre začiatočníkov a pokročilých, HUDOBNÉ kurzy pre už hrajúcich hudobníkov a REMESELNÉ kurzy pre všetkých návštevníkov. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka, Juraj Líška, Monika Zapletalová, Ján Ihnát, Lukáš Jurčo, Ľudovít Cehelský, Andrej Babiar, Michal Melicherčík a ďalší.

Tanečné dielne pre pokročilých

Sú určené pre skúsenejších tanečníkov zo súborov, ale aj samoukov. Lekcie prebiehajú až v dvoch tanečných

Tepané šperky

Na Rozhybkostiach si môžete vyskúšať základy techniky vylievania cínom, ktorá súčasne zahŕňa aj drevorezbu a

Pastierske biče a kapsy

Okolo roku 2012 sa Ján Ihnát z Hatalova začal intenzívne venovať výrobe z kože. Od

Tanečné dielne pre začiatočníkov

Sú pre úplných laikov a pre všetkých, ktorí sa ľudovým tancom doteraz nevenovali, alebo sa

Načítať viac