Amfiteater Východná

18. - 21. 7. 2024

logo

Program

KREPČISKO laik (stan dolný) TANČÚRA pokrok (stan horný) HUMNO MÁJKA (remeslá) AMFITEÁTER (hudba) AMFITEÁTER (spev) AMFITEÁTER (deti)
OTVÁRACIA | šorový a čardáš z Telgártu a Pohorelej | ochutnávka z r. 2022 | P. Hrabovský, M. Hrabovská, ​ľh​ Pokošovci TANČÚRA pokrok (stan horný) 18:00 19:00 deti
OTVÁRACIA | čardáš, frišky a verbunk z Horných Pršian | P. Hrabovský, M. Hrabovská | ​ľh​ M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 19:00 20:00 deti
TRNKI a POKOŠOVCI | hudobno spevavý koncert | ženská spevácka skupina Trnki, ľh Pokošovci TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:30 21:30 deti
TANEČNÝ DOM | krátke tanečné dielne a zábava | tanečný lektori Rozhybkosti, ľh Pokošovci, ľh M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 00:00 deti
CIFRUJ | Hrochoť ​- ​základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci​, Vyšný Orlík​ - ​základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci​ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 18:00 20:00 pokrocily
HLAŠČOK | Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov | spevavé dielne pre všetkých. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 18:00 20:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský MÁJKA (remeslá) 18:00 20:00 deti
EXPEDÍCIA | Objavná cesta areálom s animátormi AMFITEÁTER (deti) 18:00 19:00 deti
HÝB SA | školička tanca, športové a iné hry | vyzdvihovanie detí do 20:00, L. Konečná, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 19:00 20:00 deti
KINO ARCHÍV | premietanie etnografických záznamov | A. Bachledová, M. Reznický HUMNO 16:00 18:00 deti
PO RÓMOVSKY Z PARCHOVIAN I. | čardáš podľa sedliačky a róma z Parchovian | M. Topoľovský, I. Topoľovská, ľh. M.Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 zaciatocnici
POZDIŠOVCE | čardáš pre všetkých | P. Vajda, L. Luptáková, ľh. M.Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 12:00 13:00 zaciatocnici
PO RÓMOVSKY Z PARCHOVIAN II. | čardáš podľa sedliačky a róma z Parchovian | M. Topoľovský, I. Topoľovská, ľh. M.Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 14:00 15:00 zaciatocnici
POZDIŠOVCE | čardáš | P. Vajda, L. Luptáková, ľh. M.Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 16:00 17:00 zaciatocnici
KROK ZA KROKOM | príprava na tance z Myjavských kopaníc | Peter Lévai, ľh. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 17:00 18:00 zaciatocnici
MYJAVSKÉ KOPANICE | tance starého štýlu starobapská a slovenčina | L. Konečná, L. Konečník, ľh. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 18:00 19:00 zaciatocnici
SILICKÁ BREZOVÁ | pomalý a rýchly čardáš pre všetkých | G. Gálik, K. Gálik, ľh. M. Pagáča TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 pokrocily
HORNÉ PRŠANY | čardáš, frišky a verbunk​ | ​P. Hrabovský, M. Hrabovská, ľh M. Pagáča TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 pokrocily
VEĽKÉ ZÁLUŽIE | slovenčina a frišká | P. Hrabovský s partnerkou, Ľ. Cehelský TANČÚRA pokrok (stan horný) 14:00 15:00 pokrocily
RASLAVICE | krucena, ​strofické tance, ​šarišská ​polka | V. Michalko, A. Lincke, L. Luptáková, ľh Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 15:00 16:00 pokrocily
TANCE ZO SEDMOHRADSKA I.​ ​| tance z Kalotaszegy| G. Gálik, K. Gálik, ľh. M. Nogu TANČÚRA pokrok (stan horný) 16:00 17:00 pokrocily
PODPOĽANIE | cifrovanie z Očovej | nadväzujúca hodinová dielna | J. Michálik, Z. Palanová, ľh Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 17:00 18:00 pokrocily
PODPOĽANIE | cifrovanie z Očovej | nadväzujúca hodinová dielna | J. Michálik, Z. Palanová, ľh Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 18:00 19:00 pokrocily
HLAŠČOK | na úvod programu učíme sa piesne​ | ​E. Brunovská TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:30 20:45 deti
VyKROJ sa | alebo aj obliecť sa je umenie | T. Mrázek TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:45 21:00 deti
PREDVÁDZAČKY | predstavenie všetkých lektorov a kapiel​ | ​moderuje ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 21:00 22:00 deti
TANEČNÝ DOM | ​zábava pri vatre | ​ľh M. Pagáča, M.Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 00:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský MÁJKA (remeslá) 09:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský MÁJKA (remeslá) 15:00 18:00 deti
CIFRUJ | Hrochoť ​- ​základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci​, Vyšný Orlík​ - ​základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci​ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 09:00 11:30 pokrocily
CIFRUJ | Hrochoť ​- ​základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci​, Vyšný Orlík​ - ​základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci​ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 14:00 16:00 pokrocily
CIFRUJ | Hrochoť ​- ​základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci​, Vyšný Orlík​ - ​základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci​ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Lektori: Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 17:00 18:30 pokrocily
DOBRÉ RÁNO | animácie a hry | J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 10:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca | Lenka Šútorová Konečná AMFITEÁTER (deti) 10:00 11:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry | J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
BIČÍK | plieskanie bičom | J. Ihnát MÁJKA (remeslá) 13:00 14:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry | J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 14:00 15:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca | Lenka Šútorová Konečná AMFITEÁTER (deti) 15:00 16:00 deti
UKÁŽ SA | súťaže na multifunkčnom ihrisku | J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 16:00 18:00 deti
VYZDVIHNUTIE DETÍ | kino a vyzdvihnutie detí v humne do 19:00 | J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 18:00 19:00 deti
HLAŠČOK | Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov | spevavé dielne pre všetkých. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 09:00 12:00 deti
HLAŠČOK | Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov | spevavé dielne pre všetkých. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 15:00 18:00 deti
KINO ARCHÍV | premietanie etnografických záznamov | A. Bachledová, M. Reznický HUMNO 16:00 18:00 deti
KROK ZA KROKOM | príprava na tance z Medzibodrožia | P.Lévai, ​ľh​ Düvo KREPČISKO laik (stan dolný) 10:00 11:00 zaciatocnici
MEDZIBODROŽI​E​ | ​tance z Medzibodrožia | ​G. Gálik, K. Gálik, ​ľh​ Düvo KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 zaciatocnici
OČOVÁ | ženské rozkazovanie z Očovej | L. Luptáková, E. Brunovská, ľh M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 12:00 13:00 zaciatocnici
KROK ZA KROKOM | príprava na tance z Veľkého Zálužia | P. Lévai, ​ľh​ M. Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 14:00 15:00 zaciatocnici
VEĽKÉ ZÁLUŽIE | čardáš​ a ​frišký z Veľkého Zálužia | P. Hrabovský, M. Hrabovská, Ľ. Cehelský KREPČISKO laik (stan dolný) 15:00 16:00 zaciatocnici
MYJAVSKÉ KOPANICE | ​verbunk, čardáš a hustý | L. Konečná, L. Konečník, ​ľh​. M. Pagáča KREPČISKO laik (stan dolný) 16:00 17:00 zaciatocnici
ZEMPLÍN - STROFICKÉ TANCE | tance zo Zámutova a Rakovca nad Ondavou | P. Vajda, L. Luptáková ​ľh​ M. Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 17:00 18:00 zaciatocnici
​S​ZÁSZCSÁVÁS | cigánske tance z Transylvánie | Kis Istvan, Kis Erika, ​ľh​ Düvo KREPČISKO laik (stan dolný) 18:00 19:00 zaciatocnici
ROZDÝCHAJ | ranné rozdýchanie kostí | T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 09:00 10:00 pokrocily
ZEMPLÍN - STROFICKÉ TANCE | tance zo Zámutova a Rakovca nad Ondavou | P. Vajda, L. Luptáková, ​ľh​ M Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 pokrocily
PODPOĽANIE | vrchovský z Hrochote | nadväzujúca hodinová dielna | J. Michalík, Z. Palanová, ​ľh​ Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 pokrocily
PODPOĽANIE | mužské cifrovanie z Podpoľania| J. Michalík, ​ľh​ Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 12:00 13:00 deti
SZÁSZCSÁVÁS | cigánske tance z Transylvánie | Kis Istvan, Kis Erika, ​ľh​ Düvo TANČÚRA pokrok (stan horný) 13:00 14:00 pokrocily
TANCE ZO SEDMOHRADSKA II. | tance z Kalotaszegy| G. Gálik, K. Gálik, ​ľh​ Düvo TANČÚRA pokrok (stan horný) 14:15 15:00 pokrocily
PODPOĽANIE | staré tance z Podpoľania | nadväzujúca hodinová dielna | J. Michalík, Z. Palanová, ​ľh​ Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 15:00 16:00 pokrocily
DÝCHAJ | dielna správneho dýchania | T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 16:00 17:00 deti
ZEMPLÍN | neznámy čardáš z neznámej obce zo Zemplína | A. Lincke, L. Luptáková, ľh M. Pagáča TANČÚRA pokrok (stan horný) 17:00 18:00 pokrocily
BAŠTRNG | kurz prvej pomoci | František Majerský, Peter Brajerčík. Veľmi vtipným a dobre zapamätateľným spôsobom predstavuje prvú pomoc Michal​a Kubovčík​a​ so svojím projektom Baštrng TANČÚRA pokrok (stan horný) 19:00 20:00 deti
Folklórne pexeso TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:00 20:15 deti
PREDVÁDZAČKA | účastníci hudobného kurzu CIFRUJ a speváckeho kurzu HLAŠČOK s lektormi | E. Brunovská, M. Noga, M. Zelinka TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:15 20:30 deti
​ŠTEFAN ŠTEC| koncert Štefana Šteca a kapely Fajta​ | Š. Štec, ľh Fajta​ TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:30 22:00 deti
TANEČNÝ DOM | zábava pri vatre, ľh Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 01:00 deti
DOBRÉ RÁNO | animácie a hry pre deti | J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 10:00 deti
PÍSKAJ | píšťalky výroba a hra | A. Babiar AMFITEÁTER (deti) 10:00 11:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca | Lenka Šútorová Konečná, Ladislav Konečník AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry | J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 13:00 14:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca | Lenka Šútorová Konečná, Ladislav Konečník AMFITEÁTER (deti) 14:00 15:00 deti
ROZPRÁVKOVÝ AUTOMAT | interaktívne divadlo pre deti | HUMNO AMFITEÁTER (deti) 15:00 16:00 deti
UKÁŽ SA | súťaže na multifunkčnom ihrisku | J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 16:00 18:00 deti
VYZDVIHNUTIE DETÍ | kino a vyzdvihnutie detí v humne do 19:00 | J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 18:00 19:00 deti
CIFRUJ | Hrochoť ​- ​základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci​, Vyšný Orlík​ - ​základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci​ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 09:00 12:00 pokrocily
CIFRUJ | Hrochoť ​- ​základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci​, Vyšný Orlík​ - ​základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci​ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 14:00 17:00 pokrocily
​BURZA KROJOV | predaj krojov, krojových súčiastok​ a starožitností HUMNO 11:00 15:00 deti
ROZPRÁVKOVÝ AUTOMAT | interaktívne divadlo pre deti | deti si vyberú jednu z viacerých rozprávok a stávajú sa súčasťou divadla, R. Sorger, divadlo Haliganda HUMNO 15:00 16:00 deti
O ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRE | moderovaná diskusia o adaptácii ľudovej architektúry pre potreby súčasného bývania​ | ​Ing. arch. M. Reznický HUMNO 16:00 17:00 deti
VYKROJ sa | alebo aj obliecť sa je umenie​ | ​moderovaná diskusia​, ​Mgr. Tomáš Mrázek HUMNO 17:00 18:00 deti
KVÍZ | zábavno vedomostný kvíz na ľudovú nôtu | J. Helmanovský HUMNO 18:00 19:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský MÁJKA (remeslá) 09:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský MÁJKA (remeslá) 15:00 18:00 deti
HLAŠČOK | Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov | spevavé dielne pre všetkých. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 09:00 12:00 deti
HLAŠČOK | Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov | spevavé dielne pre všetkých. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 15:00 17:00 deti
ROZDÝCHAJ | ranné rozdýchanie kostí, T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 09:00 10:00 deti
​NAČO SÚ NÁM OSVETY | moderovaná diskusia o dôležitosti a význame osvetových stredísk pre širokú verejnosť | ​A. Bachledová, M. Reznický a hostia HUMNO 09:00 10:00 deti
ŽENSKÉ TANCE | ​ženské tance z ​Poník, Podpoľanie, K. Babčáková TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 deti
ŽENSKÉ TANCE | ​ženské tance z ​Poník, Podpoľanie, K. Babčáková TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 deti
​MUŽSKÉ TANCE | ​odzemky a mužské cifrovanie z ​Hriňov​ej​ | Podpoľanie, J. Michalik, ​ľh​ Muzička KREPČISKO laik (stan dolný) 10:00 11:00 deti
MUŽSKÉ TANCE | ​odzemky a mužské cifrovanie z ​Hriňov​ej​ | Podpoľanie, J. Michalik, ​ľh​ Muzička KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 deti
CIFRUJ | Hrochoť ​- ​základy herného štýlu muzikantského rodu Paľáčovci​, Vyšný Orlík​ - ​základy herného štýlu rusínskej ľudovej hudby Humenikovci​ | hudobné dielne už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka. AMFITEÁTER (hudba) 10:00 12:00 pokrocily
HLAŠČOK | Gemer - Vyšná Slaná, Rejdová. Podpoľanie - Poníky. Šariš - Vyšný Orlík, Vyšný Mirošov | spevavé dielne pre všetkých. Lektor: E. Brunovská. AMFITEÁTER (spev) 09:00 12:00 deti
DOBRÉ RÁNO | animácie a hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 11:00 deti
AHOJ | odovzdávanie diplomov, animácie a hry, J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský MÁJKA (remeslá) 10:00 12:00 deti
ROZLÚČKA | opakovanie tancov pre všetkých a zábava - všetci lektori a kapely TANČÚRA pokrok (stan horný) 12:00 13:00 deti
Stiahnúť PDF Stiahnúť PDF

Dielne

Dielne hudby, spevu a remesiel

Dôležitou súčasťou festivalu sú kurzy SPEVU pre začiatočníkov a pokročilých, HUDOBNÉ kurzy pre už hrajúcich hudobníkov a REMESELNÉ kurzy pre všetkých návštevníkov. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka, Juraj Líška, Monika Zapletalová, Ján Ihnát, Lukáš Jurčo, Ľudovít Cehelský, Andrej Babiar, Michal Melicherčík a ďalší.

Tanečné dielne pre pokročilých

Sú určené pre skúsenejších tanečníkov zo súborov, ale aj samoukov. Lekcie prebiehajú až v dvoch tanečných

Tepané šperky

Na Rozhybkostiach si môžete vyskúšať základy techniky vylievania cínom, ktorá súčasne zahŕňa aj drevorezbu a

Pastierske biče a kapsy

Okolo roku 2012 sa Ján Ihnát z Hatalova začal intenzívne venovať výrobe z kože. Od

Tanečné dielne pre začiatočníkov

Sú pre úplných laikov a pre všetkých, ktorí sa ľudovým tancom doteraz nevenovali, alebo sa

Načítať viac