Amfiteater Východná

14. - 17. 7. 2022

logo

Program

KREPČISKO laici (pódium) TANCOVISKO pokročilí (stan) HUMNO MÁJKA (remeslá) AMFITEÁTER (hudba) AMFITEÁTER (spev) AMFITEÁTER (deti)
Tance z Parchovian, Martina Vargová, Peter Hrabovský, ĽH Pokošovci | pre laikov KREPČISKO laici (pódium) 18:00 18:45 zaciatocnici
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga, Ján Tej | husle a violová kontra | pre pokročilých AMFITEÁTER (hudba) 18:00 18:55 pokrocily
Tance z Pohorelej, Martina Vargová, Peter Hrabovský, ĽH Pokošovci | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 18:50 19:35 pokrocily
Poza stoly zo Slatinských Lazov, Andrea Jágerová | ženské piesne | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 19:00 19:45 deti
Spracovanie kože a vlny, Jozef Kučera | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 19:40 20:30 deti
Koncert Fsk Šumiačan a ĽH Pokošovci | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 21:00 22:00 deti
Prednáška | Kožušníctvo na Podpoľaní, Lukáš Jurčo | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 19:50 20:35 deti
DÝCHAJ | Kurz správneho dýchania, T. Penxová KREPČISKO laici (pódium) 09:00 10:00 deti
TANCE Z MARGECIAN | M. Topoľovský, K. Babčáková, ĽH. M. Pagáča KREPČISKO laici (pódium) 10:00 11:00 zaciatocnici
TANCE Z BIDOVIEC | G. Gálik, Pósfa zenekar TANCOVISKO pokročilí (stan) 10:00 11:00 pokrocily
TANCE ZO ZÁMUTOVA A DLHÉHO KLČOVA | P. Vajda, L. Luptáková, ĽH M. Pagáča KREPČISKO laici (pódium) 11:00 12:00 zaciatocnici
TANCE Z BIDOVIEC | G. Gálik s partnerkou, Pósfa zenekar TANCOVISKO pokročilí (stan) 12:00 13:00 pokrocily
TANCE ZO ZÁMUTOVA A DLHÉHO KLČOVA | P. Vajda, L. Luptáková, ĽH M. Pagáča KREPČISKO laici (pódium) 12:00 13:00 zaciatocnici
TANCE Z POHORELEJ | M. Hrabovská, P. Hrabovský, Muzička | Nadväzujúci workshop TANCOVISKO pokročilí (stan) 12:00 13:30 pokrocily
TANCE Z BYSTRIAN | M. Topoľovský, K. Babčáková, ĽH. M. Pagáča KREPČISKO laici (pódium) 14:00 15:00 zaciatocnici
TANCE ZO ZÁMUTOVA A DLHÉHO KLČOVA | P. Vajda, L. Luptáková, ĽH M. Topoľovského TANCOVISKO pokročilí (stan) 14:00 15:00 pokrocily
TANCE ZO ZÁMUTOVA A DLHÉHO KLČOVA | P. Vajda, L. Luptáková, ĽH M. Topoľovského TANCOVISKO pokročilí (stan) 15:00 16:00 pokrocily
TANCE Z BIDOVIEC | G. Gálik, Pósfa zenekar KREPČISKO laici (pódium) 16:00 17:00 zaciatocnici
TANCE Z BIDOVIEC | G. Gálik, Pósfa zenekar KREPČISKO laici (pódium) 17:00 18:00 zaciatocnici
TANCE Z POHORELEJ | M. Hrabovská, P. Hrabovský, Muzička | Nadväzujúci workshop TANCOVISKO pokročilí (stan) 16:00 17:00 pokrocily
TANCE Z BYSTRIAN A MARGECIAN | M. Topoľovský, K. Babčáková, Muzička TANCOVISKO pokročilí (stan) 17:00 18:00 pokrocily
HYBAJ DIEVČA DO KOLA | M.Hrabovská, ženské kruhové tance z Horehronia, Muzička KREPČISKO laici (pódium) 18:00 19:00 deti
TANCE Z BYSTRIAN A MARGECIAN | M. Topoľovský, K. Babčáková, ĽH. M. Pagáča TANCOVISKO pokročilí (stan) 18:00 19:00 pokrocily
TANCE ZO SZÁSZCSÁVÁSU | Kis Istvan, Kis Erika, Pósfa zenekar TANCOVISKO pokročilí (stan) 19:00 20:00 pokrocily
HLAŠČOK | na úvod programu učíme sa piesne, A.Jágerová TANCOVISKO pokročilí (stan) 20:00 21:00 deti
KORENE A KRÍDLA | Exhibičné predstavenie všetkých lektorov a kapiel TANCOVISKO pokročilí (stan) 21:00 22:00 deti
TANCOVAČKA | ĽH M. Pagáča, ĽH M. Topoľovského, Pósfa zenekar TANCOVISKO pokročilí (stan) 22:00 00:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | Koža: Lukáš Jurčo, Vlna: Mária Jurčová, Biče: J. Ihnát,​ ​Drevo: Peter Brada, Vladimír Žuffa, ​Hudobné nástroje: A.Babiar, Rohovina: Ľ.Cehelský, Vyšívanie: Monika Zapletalová MÁJKA (remeslá) 09:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | koža: Lukáš Jurčo, vlna: Mária Jurčová, biče: J. Ihnát,​ ​drevo: Peter Brada, Vladimír Žuffa, ​hudobné nástroje: A.Babiar, rohovina: Ľ.Cehelský, vyšívanie: Monika Zapletalová MÁJKA (remeslá) 15:00 18:00 deti
CIFRUJ | hudobné kurzy už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas, Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka AMFITEÁTER (hudba) 09:00 12:00 pokrocily
CIFRUJ | hudobné kurzy už pre hrajúcich muzikantov - husle, viola, kontrabas, Michal Noga, Ján Tej, Michal Zelinka AMFITEÁTER (hudba) 15:00 18:00 pokrocily
Tance z obce Szászcsávás, Erika Kis Demeter, István Kis, Dűvő zenekar | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 18:30 19:15 pokrocily
Tance z Gemera, Klaudia Gálik, Gábor Gálik, Dűvő zenekar | pre laikov KREPČISKO laici (pódium) 08:55 09:40 zaciatocnici
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga | husle | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 09:00 09:55 pokrocily
Tance z Gemera, Klaudia Gálik, Gábor Gálik, Dűvő zenekar | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 09:45 10:30 pokrocily
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Ján Tej | violová kontra | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 10:00 10:55 pokrocily
Práca s vlnou, Mária Jurčová | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 10:35 11:05 deti
Piesne z Vernára, Jana Ambrózová | pre ženy | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 11:10 11:50 deti
Kruta z Margecian, Katarína Babčáková, Muzička | pre ženy | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 11:10 11:55 deti
Piesne z Vernára, Jana Ambrózová | pre ženy | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 11:55 12:40 deti
Višňovského verbunk, Peter Vajda, ĽH Magura a Mišo Noga | pre mužov | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 12:00 12:45 deti
Pramenné poklady v múzejných depozitároch, Katarína Babčáková | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 12:50 13:55 deti
Základy kožušníckej práce: stehy, Lukáš Jurčo | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 12:50 13:15 deti
Tance z obce Szászcsávás, Erika Kis Demeter, István Kis, Dűvő zenekar | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 13:20 14:05 pokrocily
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga | husle | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 14:00 14:30 pokrocily
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Ján Tej | violová kontra | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 14:30 14:55 pokrocily
Tance z obce Szászcsávás, Erika Kis Demeter, István Kis, Dűvő zenekar | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 14:10 14:55 pokrocily
Tradičné kníhviazačstvo, Alžbeta Nemcová | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 15:00 15:25 deti
Podľa “Janči Laciho” z Krivian, Michal Noga, Ján Tej | husle a violová kontra | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 15:00 15:55 pokrocily
Tance z Fintíc, Júlia Leškaničová, Marek Sabol, Muzička | pre laikov KREPČISKO laici (pódium) 15:30 16:15 zaciatocnici
Tance z Fintíc, Júlia Leškaničová, Marek Sabol, ĽH Magura a Mišo Noga | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 16:20 17:05 pokrocily
Piesne z Vernára, Jana Ambrózová | pre mužov | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 16:00 16:40 deti
Piesne z Vernára, Jana Ambrózová | pre ženy | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 16:45 17:30 deti
Krajčírske remeslo, Dominik Jurčo | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 17:10 17:35 deti
Chorovody na Slovensku, Katarína Babčáková | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 17:35 19:00 deti
Tance zo Zuberca, Martina Vargová, Peter Hrabovský, Muzička | pre laikov KREPČISKO laici (pódium) 17:40 18:25 zaciatocnici
Tance z Čierneho Balogu, Martina Vargová, Peter Hrabovský, Muzička | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 18:30 19:15 deti
Neznámy Čardáš, Martina Lincke, Alfréd Lincke, Vladimír Michalko, ĽH Magura a Mišo Noga | pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 19:20 20:10 pokrocily
Koncert Muzička a Dűvő Zenekar KREPČISKO laici (pódium) 20:45 22:00 deti
CHOROVODY - ženské obradové tance, K. Babčáková KREPČISKO laici (pódium) 10:00 11:00 deti
KARIČKY - ženské kolesové tance z Parchovian, I. Topoľovská KREPČISKO laici (pódium) 11:00 12:00 deti
Hudobné dielne z Čierneho Balogu a Raslavíc, Michal Noga, Ján Tej, M. Zelinka, pre pokročilých KREPČISKO laici (pódium) 09:00 11:05 pokrocily
Piesne z Vernára, Jana Ambrózová | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 11:10 12:00 deti
Raslavická poľka, Martina Lincke, Martina Vargová, Ivana Topoľovská, Alfréd Lincke, Vladimír Michalko, Peter Vajda, Ľh Magura a Mišo Noga | pre všetkých KREPČISKO laici (pódium) 11:00 11:50 deti
Stiahnúť PDF Stiahnúť PDF

Dielne

Dielne hudby, spevu a remesiel

Dôležitou súčasťou festivalu sú kurzy SPEVU pre začiatočníkov a pokročilých, HUDOBNÉ kurzy pre už hrajúcich hudobníkov a REMESELNÉ kurzy pre všetkých návštevníkov. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka, Juraj Líška, Monika Zapletalová, Ján Ihnát, Lukáš Jurčo, Ľudovít Cehelský, Andrej Babiar, Michal Melicherčík a ďalší.

Tanečné dielne pre pokročilých

Sú určené pre skúsenejších tanečníkov zo súborov, ale aj samoukov. Lekcie prebiehajú až v dvoch tanečných

Tepané šperky

Na Rozhybkostiach si môžete vyskúšať základy techniky vylievania cínom, ktorá súčasne zahŕňa aj drevorezbu a

Pastierske biče a kapsy

Okolo roku 2012 sa Ján Ihnát z Hatalova začal intenzívne venovať výrobe z kože. Od

Tanečné dielne pre začiatočníkov

Sú pre úplných laikov a pre všetkých, ktorí sa ľudovým tancom doteraz nevenovali, alebo sa

Načítať viac