Východná

17. - 20. 7. 2025

logo

Program

HUMNO KROK ZA KROKOM (veľká scéna) KREPČISKO laik (stan dolný) MÁJKA (remeslá) TANČÚRA pokrok (stan horný) AMFITEÁTER (hudba) AMFITEÁTER (spev) AMFITEÁTER (deti) GASTRO
OTVÁRACIA | tance z Podpoľania | ochutnávka z ročníka 2023 | P. Hrabovský, M. Hrabovská, ľh M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 18:00 19:00 deti
OTVÁRACIA | tance 2024 - Štrba | O. Galbička, K. Galbičková, ​ľh M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 19:00 20:00 deti
STRÁNE Z VAŽCA | predstavenie | folklórna skupina Stráne z Važca TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:30 21:30 deti
TANEČNÝ DOM | krátke tanečné dielne a zábava | lektori Rozhybkosti, ľh M. Topoľovského, ľh P. Štulrajtera TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 00:00 deti
CIFRUJ | ZAMAGURIE (Pozor zmena) úvodnú hodinu k hudobným dielňam festivalu nájdete v priestoroch Humna od 18.00 do 20.00 AMFITEÁTER (hudba) 18:00 20:00 pokrocily
HLAŠČOK | piesne z Liptova a Kysúc | spevavé dielne hlavne pre ženy a ďievčatá | lektor E. Brunovská AMFITEÁTER (spev) 18:00 20:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | ​ako pozvánku na tvorivé dielne, nájdete všetky remeslá​ v​o štvrtok večer, v priestoroch gastro zóny MÁJKA (remeslá) 18:00 20:00 deti
VITAJTE DETI | zápis detí a tvorivé dielničky | J.Mihočková, Z.Ondkaninová, M.Lacko AMFITEÁTER (deti) 18:00 19:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca | L. Konečná AMFITEÁTER (deti) 19:00 20:00 deti
VYZDVIHOVANIE DETÍ | J.Mihočková, Z.Ondkaninová, M.Lacko AMFITEÁTER (deti) 20:00 20:30 deti
KINO ARCHÍV | premietanie etnografických záznamov HUMNO 16:00 18:00 deti
VÝSTAVA​ | LÍŠČA | linoryt inšpirovaný tradičnou ľudovou kultúrou HUMNO 16:00 18:00 deti
KROK ZA KROKOM | dielne tanca pre kohokoľvek bez ohľadu na zručnosti | P. Lévai, A. Lévai KROK ZA KROKOM (veľká scéna) 19:00 20:00 zaciatocnici
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský GASTRO 18:00 20:00 zaciatocnici
CIFRUJ | ZAMAGURIE - prednáška o rómskych ľudových hudbách zo Zamaguria spojená so speváckym workshopom. Spolu sa pokusíme spoznať základy vokálnych techník a nárečia spišských Goralov,  ktoré vám zároveň poslúžia ako úvod k hudobným dielňam festivalu v tomto ročníku. Prednáška a workshop sú určené pre každého, bez nutnosti znalosti hry na hudobnom nástroji, či ohľadu na národnosť, vierovyznanie, alebo príslušnosť k etniku | lektor: Marek Reznický  HUMNO 18:00 20:00 pokrocily
ZÁHORIE | tance zo Záhoria | L. Konečná,L. Konečník, ľh P. Štulrajtera KREPČISKO laik (stan dolný) 09:00 10:00 zaciatocnici
MYJAVA | tance z Myjavy | L. Konečná,L. Konečník, ľh P. Štulrajtera KREPČISKO laik (stan dolný) 10:00 11:00 zaciatocnici
HORŇÁCKO | tance z Horňácka | A. Lincke, M. Lincke, ľh P. Štulrajtera KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 zaciatocnici
TVRDOŠOVCE | čardáš z Tvrdošoviec | P. Hrabovský, M. Hrabovská | ľh Pasyja KREPČISKO laik (stan dolný) 12:00 13:00 zaciatocnici
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA | tance z Liptovskej Tepličky | J. Filipko, Z. Palanová, ľh Pasyja KREPČISKO laik (stan dolný) 13:00 14:00 zaciatocnici
BIČ | kurz praskania bičom | J. Ihnát KREPČISKO laik (stan dolný) 14:00 15:00 pokrocily
ROVNÉ | folklorizované tance, šarišská poľka z Rovného | V. Michalko, K. Vajdová, ľh M. Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 15:00 16:00 zaciatocnici
ŽIRANY | čardáš a friš zo Žirian | P. Hrabovský, M. Hrabovská, ľh Pasyja KREPČISKO laik (stan dolný) 16:00 17:00 zaciatocnici
RÓMSKE | tance z Petrovian a Kendíc | P. Vajda, K. Vajdová, ľh M. Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 17:00 18:00 zaciatocnici
MAZUREK a OBEREK | Dominik Wóltański a Agata Mikietyńska, ľh Janusz Prusinowski KREPČISKO laik (stan dolný) 18:00 19:00 zaciatocnici
ROZDÝCHAJ | ranné rozdýchanie kostí | T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 09:00 10:00 deti
ŽDIAR | cífer a kresaný zo Ždiaru | R. Sabol, I. Topoľovská, ľh Pasyja TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 pokrocily
RÓMSKE | tance z Petrovian a Kendíc | P. Vajda, K. Vajdová, ľh M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 pokrocily
LASTOMÍR | čardáš z Lastomíra pre všetkých | R. Sabol, I. Topoľovská, ľh M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 12:00 13:00 pokrocily
MAZUREK a OBEREK | Dominik Wóltański a Agata Mikietyńska, ľh Janusz Prusinowski TANČÚRA pokrok (stan horný) 13:00 14:00 pokrocily
ŠTRBA | tance zo Štrby pre všetkých | P. Hrabovský, M. Hrabovská, ľh Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 14:00 15:00 pokrocily
STANKOVANY | tance zo Stankovian | J. Filipko, Z. Palanová, ľh Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 15:00 16:00 pokrocily
LIPTOV | Východná | nadväzujúca hodinová dielňa | O. Galbička, K. Galbičková, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 16:00 17:00 pokrocily
WIWAT a tance z Veľkopoľska | Dominik Wóltański a Agata Mikietyńska, ľh Janusz Prusinowski Kompania TANČÚRA pokrok (stan horný) 17:00 18:00 pokrocily
LIPTOV | Východná | nadväzujúca hodinová dielňa | O. Galbička, K. Galbičková, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 18:00 19:00 pokrocily
HLAŠČOK | na úvod programu učíme sa piesne​ | J. Ambrózová TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:00 20:20 deti
KONCERT | WIWAT a tance z Veľkopoľska | Dominik Wóltański a Agata Mikietyńska, ľh Janusz Prusinowski Kompania TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:30 21:00 deti
PREDVÁDZANIE | exhibičné predstavenie všetkých lektorov a kapiel​ TANČÚRA pokrok (stan horný) 21:00 22:00 deti
TANEČNÝ DOM | ​zábava pri vatre | ľh Pasyja, ​ľh P. Štulrajtera, ľh Pósfa, ľh M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 00:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský MÁJKA (remeslá) 09:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský MÁJKA (remeslá) 15:00 18:00 deti
CIFRUJ | HORNÝ LIPTOV (Východná, Važec) základy herného štýlu muzikantského rodu Zubajovcov | ZAMAGURIE základy herných štýlov rómskych ľudových hudieb (Klempárovci, Pompovci), ktoré hrávali spišským Goralom | hudobné dielne sú určené pre každého, kto ovláda základnú hru na hudobnom husliach, violovej, alebo husľovej kontre a kontrabase | lektori: Michal Noga, Ján Tej AMFITEÁTER (hudba) 09:00 11:30 pokrocily
CIFRUJ | HORNÝ LIPTOV (Východná, Važec) základy herného štýlu muzikantského rodu Zubajovcov | ZAMAGURIE základy herných štýlov rómskych ľudových hudieb (Klempárovci, Pompovci), ktoré hrávali spišským Goralom | hudobné dielne sú určené pre každého, kto ovláda základnú hru na hudobnom husliach, violovej, alebo husľovej kontre a kontrabase | lektori: Michal Noga, Ján Tej AMFITEÁTER (hudba) 14:00 17:00 pokrocily
DOBRÉ RÁNO | tvorivé dielničky | J. Mihočková, Z. Ondkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 10:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry |, J. Mihočková, Z. Ondkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 10:00 11:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca | L. Konečná AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
TVOR SI STVORENIE a ZAPLETAJ | tvorivé dielničky a zapletanie vrkočov | K. Sládečková, J. Mihočková, Z. Ondkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 14:00 15:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca | L. Konečná AMFITEÁTER (deti) 15:00 16:00 deti
HÝB SA | športové a iné hry | J. Mihočková, Z. Ondkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 16:00 18:00 deti
BERTE SI ICH BERTE | vyzdvihnutie detí do 18:30 | J. Mihočková, Z. Ondkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 18:30 19:30 deti
HLAŠČOK | piesne z Liptova a Kysúc | spevavé dielne hlavne pre ženy a ďievčatá | lektor E. Brunovská AMFITEÁTER (spev) 09:00 12:00 deti
HLAŠČOK | piesne z Liptova a Kysúc | spevavé dielne hlavne pre ženy a ďievčatá | lektor E. Brunovská AMFITEÁTER (spev) 15:00 18:00 deti
KINO ARCHÍV | premietanie etnografických záznamov HUMNO 16:00 18:00 deti
KVÍZ | zábavno vedomostný Rozhybkosti kvíz na ľudovú nôtu | J. Helmanovský HUMNO 18:00 19:00 deti
AKO SA NESTAŤ OBEŤOU PODVODU | "Od nás do všedných dní" | prevencia pred podvodníkmi pre všetky generácie | riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin HUMNO 19:00 20:00 deti
VÝSTAVA​ | LÍŠČA | linoryt inšpirovaný tradičnou ľudovou kultúrou HUMNO 11:00 16:00 deti
KROK ZA KROKOM | dielne tanca pre kohokoľvek bez ohľadu na zručnosti, príprava na tance z liptova | P. Lévai, A. Lévai KROK ZA KROKOM (veľká scéna) 11:00 12:00 zaciatocnici
TANCE Z LIPTOVA | dielne tanca pre kohokoľvek bez ohľadu na zručnosti, tance z Východnej | O. Galbička, K. Galbičková KROK ZA KROKOM (veľká scéna) 12:00 13:00 zaciatocnici
KROK ZA KROKOM | dielne tanca pre kohokoľvek bez ohľadu na zručnosti, príprava na čardáš zo zemplína | P. Lévai, A. Lévai KROK ZA KROKOM (veľká scéna) 14:00 15:00 zaciatocnici
TANCE ZO ZEMPLÍNA | dielne tanca pre kohokoľvek bez ohľadu na zručnosti, tance z Pozdišoviec | P. Vajda, K. Vajdová KROK ZA KROKOM (veľká scéna) 15:00 16:00 zaciatocnici
BIČ | kurz praskania bičom | J. Ihnát KREPČISKO laik (stan dolný) 09:00 10:00 zaciatocnici
ŽDIAR | cífer a kresaný zo Ždiaru | R. Sabol, I. Topoľovská, ľh Pasyja KREPČISKO laik (stan dolný) 10:00 11:00 zaciatocnici
LENDAK | poza noge a skokacka z Lendaku | R. Sabol, I. Topoľovská, ľh Pasyja KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 zaciatocnici
DLHÉ KLČOVO | čardáš podľa Juraja Šaffu a Gizely Frenovej z Dlhého Klčova | P. Vajda, K. Vajdová, ľh M. Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 12:00 13:00 zaciatocnici
KURZ PRVEJ POMOCI​ "​Od nás do všedných dní" | J. Filipko​ KREPČISKO laik (stan dolný) 13:00 14:00 zaciatocnici
SILICA | čardáš zo Silickej Brezovej | S. Badin, Z. Kupec, ľh Pósfa KREPČISKO laik (stan dolný) 14:00 15:00 zaciatocnici
MOLDVA | tance z Moldvy | S. Badin, Z. Kupec, ľh Pósfa KREPČISKO laik (stan dolný) 15:00 16:00 zaciatocnici
ZÁHORIE | tance zo Záhoria | L. Konečná, L. Konečník, ľh P. Štulrajtera KREPČISKO laik (stan dolný) 16:00 17:00 zaciatocnici
POWOLNIAK | Dominik Wóltański a Agata Mikietyńska, ľh Janusz Prusinowski Kompania KREPČISKO laik (stan dolný) 17:00 18:00 zaciatocnici
POLKA Z NOGI a tance z regiónu Rzeszów | Dominik Wóltański a Agata Mikietyńska, ľh Janusz Prusinowski Kompania KREPČISKO laik (stan dolný) 18:00 19:00 zaciatocnici
ROZDÝCHAJ | ranné rozdýchanie kostí | T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 08:00 09:00 deti
DLHÉ KLČOVO | čardáš podľa Juraja Šaffu a Gizely Frenovej z Dlhého Klčova | P. Vajda, K. Vajdová, ľh M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 pokrocily
LIPTOV | Východná | nadväzujúca hodinová dielňa | O. Galbička, K. Galbičková, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 pokrocily
LIPTOV | Liptovská Teplička | nadväzujúca hodinová dielňa | O. Galbička, K. Galbičková, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 12:00 13:00 pokrocily
DÝCHAJ "​Od nás do všedných dní | dielna správneho dýchania | T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 13:00 14:00 pokrocily
ROVNÉ | folklorizované tance a šarišská poľka z Rovného | R. Sabol, K. Vajdová, ľh M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 14:00 15:00 pokrocily
LIPTOV | Važec | nadväzujúca hodinová dielňa | O. Galbička, K. Galbičková, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 15:00 16:00 pokrocily
LIPTOV | Važec | nadväzujúca hodinová dielňa | O. Galbička, K. Galbičková, ĽH Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 16:00 17:00 pokrocily
TRANSYLVÁNIA | tance z Magyarpalatky | S. Badin, Z. Kupecová, ľh Pósfa TANČÚRA pokrok (stan horný) 17:00 18:00 pokrocily
MYJAVA | tance z Myjavy | L. Konečná, L. Konečník, ľh P. Štulrajtera TANČÚRA pokrok (stan horný) 18:00 18:30 pokrocily
NEĎALEKO DO NEBA | spomienkový program venovaný Zuzana Gajdošovej "Paluške" z Východnej | Ivana Brillová, Eva Brunovská, Jana Ambrózová, FSk Kriváň z Východnej, Muzička, Stráne z Važca, Michal Noga, Nogaband, ľh Mateja Topoľovského, fs Terchovec pod vedením Miloša Bobáňa, Jakub Filipko, Zuzana Palanová, Katarína Galbičková, Ondrej Galbička, Alfréd Lincke, Linda Luptáková a ďalší TANČÚRA pokrok (stan horný) 20:50 22:00 deti
TANEČNÝ DOM | zábava v stane a pri vatre, ľh Muzička TANČÚRA pokrok (stan horný) 22:00 01:00 deti
DOBRÉ RÁNO | animácie a hry pre deti | J. Mihočková, Z. Odkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 10:00 deti
PÍSKAJ | píšťalky výroba a hra | A. Babiar AMFITEÁTER (deti) 10:00 11:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca | L. Konečná, L. Konečník AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
VYKRÚCAJ | školička tanca | L. Konečná, L. Konečník AMFITEÁTER (deti) 14:00 15:00 deti
​KOŽA A BIČ​ | práca s kožou​​ a kurz praskania bičom- ​Ján Ihnát AMFITEÁTER (deti) 15:00 16:00 deti
ČÁRY-MÁRY | kúzelnícke vystúpenie | Pavol Perička AMFITEÁTER (deti) 16:00 17:00 deti
TVOR SI STVORENIE | tvorivé dielničky | J. Mihočková, Z. Ondkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 17:00 18:00 deti
BERTE SI ICH BERTE | vyzdvihnutie detí do 18:30 | J. Mihočková, Z. Ondkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 18:00 19:00 deti
CIFRUJ | HORNÝ LIPTOV (Východná, Važec) základy herného štýlu muzikantského rodu Zubajovcov | ZAMAGURIE základy herných štýlov rómskych ľudových hudieb (Klempárovci, Pompovci), ktoré hrávali spišským Goralom | hudobné dielne sú určené pre každého, kto ovláda základnú hru na hudobnom husliach, violovej, alebo husľovej kontre a kontrabase | lektori: Michal Noga, Ján Tej AMFITEÁTER (hudba) 09:00 12:00 pokrocily
CIFRUJ | HORNÝ LIPTOV (Východná, Važec) základy herného štýlu muzikantského rodu Zubajovcov | ZAMAGURIE základy herných štýlov rómskych ľudových hudieb (Klempárovci, Pompovci), ktoré hrávali spišským Goralom | hudobné dielne sú určené pre každého, kto ovláda základnú hru na hudobnom husliach, violovej, alebo husľovej kontre a kontrabase | lektori: Michal Noga, Ján Tej AMFITEÁTER (hudba) 14:00 17:00 pokrocily
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina, tkanie na krosnách | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský, tkanie na krosnách - Lenka Daničková MÁJKA (remeslá) 09:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina, tkanie na krosnách | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský, tkanie na krosnách - Lenka Daničková MÁJKA (remeslá) 15:00 18:00 deti
HLAŠČOK | piesne z Liptova a Kysúc | spevavé dielne hlavne pre ženy a ďievčatá | lektor E. Brunovská AMFITEÁTER (spev) 09:00 12:00 deti
HLAŠČOK | piesne z Liptova a Kysúc | spevavé dielne hlavne pre ženy a ďievčatá | lektor E. Brunovská AMFITEÁTER (spev) 15:00 17:00 deti
AUTENTICITA | "Od nás do všedných dní" | Čo je v tvojom živote pravda a čo už nie a držíš sa toho len zo strachu a ega? |  Nika Gimečka HUMNO 09:00 10:00 deti
VÝSTAVA​ | LÍŠČA | linoryt inšpirovaný tradičnou ľudovou kultúrou HUMNO 10:00 11:00 deti
​BURZA KROJOV | predaj krojov, krojových súčiastok​ a starožitností​ | Csaba Bartók, Katarína Bartók, Tomáš Ondruš, Stano Talapka, Katarína Krkošková, Jakub Líška a ďalší HUMNO 11:00 15:00 deti
VÝSTAVA​ | LÍŠČA | linoryt inšpirovaný tradičnou ľudovou kultúrou HUMNO 15:00 16:30 deti
VYKROJ sa​ | "​Od nás do všedných dní​" | folklórne súbory a tradičný odev - ako sa aj v súbore správne sa obliecť HUMNO 17:00 18:00 deti
NAMÔJVERU​​ | "​Od nás do všedných dní​" | moderovaná diskusia o tom čo všetko sa dá s oblečením či krojom, tak aby nič z toho neutrpelo | diskutujúci: Katarína Peterová - La Florita, Michaela Hubert - FakeFolk, Stano Talapka, Tomáš Mrázek, moderuje Dušana Štecová HUMNO 18:00 19:00 deti
KROK ZA KROKOM | dielne tanca pre kohokoľvek bez ohľadu na zručnosti, príprava na čardáš z Bidoviec | P. Lévai, A. Lévai KROK ZA KROKOM (veľká scéna) 10:00 11:00 zaciatocnici
ČARDÁŠ Z ABOVA | dielne tanca pre kohokoľvek bez ohľadu na zručnosti, čardáš z Bidoviec | S. Badin, Z. Kupec KROK ZA KROKOM (veľká scéna) 11:00 12:00 zaciatocnici
KROK ZA KROKOM | dielne tanca pre kohokoľvek bez ohľadu na zručnosti, príprava na tance z Myjavy | P. Lévai, A. Lévai KROK ZA KROKOM (veľká scéna) 14:00 15:00 zaciatocnici
TANCE Z MYJAVSKA | dielne tanca pre kohokoľvek bez ohľadu na zručnosti, tance z Myjavy | L. Konečná, L. Konečník KROK ZA KROKOM (veľká scéna) 15:00 16:00 zaciatocnici
BARBIERSTVO |​ bude súčasťou podujatia​, preto Vladimír Kendra a Radovan Bajus v priestore medzi Tančúrou a Gastrom, ​budú ostošesť strihať a strihať všetkých záujemcov GASTRO 10:00 17:00 deti
ROZDÝCHAJ​ "​Od nás do všedných dní​" | ranné rozdýchanie kostí, T. Penxová TANČÚRA pokrok (stan horný) 09:00 10:00 deti
​NAČO SÚ NÁM​ TANEČNÉ DOMY | „​Od nás do všedných dní​" | moderovaná diskusia o dôležitosti a význame tanečných domov pre širokú verejnosť | moderuje Jana Ambrózová HUMNO 09:00 10:00 deti
ŽENSKÉ TANCE | ženské tance z ​Východnej a Važca | K. Galbičková TANČÚRA pokrok (stan horný) 10:00 11:00 deti
ŽENSKÉ TANCE | ženské tance z ​Východnej a Važca | K. Galbičková, ľh M. Topoľovského TANČÚRA pokrok (stan horný) 11:00 12:00 deti
​MUŽSKÉ TANCE | verbunk zo zemplína | P. Lévai, M. Topoľovského KREPČISKO laik (stan dolný) 10:00 11:00 deti
​MUŽSKÉ TANCE | ​odzemky a mužské tance z Východnej a z Važca​ | O. Galbička, Muzička KREPČISKO laik (stan dolný) 11:00 12:00 deti
CIFRUJ | HORNÝ LIPTOV (Východná, Važec) základy herného štýlu muzikantského rodu Zubajovcov | ZAMAGURIE základy herných štýlov rómskych ľudových hudieb (Klempárovci, Pompovci), ktoré hrávali spišským Goralom | hudobné dielne sú určené pre každého, kto ovláda základnú hru na hudobnom husliach, violovej, alebo husľovej kontre a kontrabase | lektori: Michal Noga, Ján Tej AMFITEÁTER (hudba) 10:00 12:00 pokrocily
HLAŠČOK | piesne z Liptova a Kysúc | spevavé dielne hlavne pre ženy a ďievčatá | lektor E. Brunovská AMFITEÁTER (spev) 10:00 12:00 deti
DOBRÉ RÁNO | tvorivé dielničky | J. Mihočková, Z. Ondkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 09:00 11:00 deti
DOVIDENIA O ROK | ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV | J. Mihočková, Z. Ondkaninová, M. Lacko AMFITEÁTER (deti) 11:00 12:00 deti
REMESELNÉ DIELNE | ​koža, textil, kováčstvo, hudobné nástroje, rohovina | ​práca s kožou​ - ​Ján Ihnát, ​v​ýroba drevených hudobných nástrojov​ - ​Andrej Babiar, textilné techniky​ - ​Monika Zapletalová, umelecké kováčstvo a nože​ - ​Michal Melicherčík, práca s rohovinou​ - ​Ľudovít Cehelský MÁJKA (remeslá) 10:00 12:00 deti
ROZLÚČKA | opakovanie tancov pre všetkých a zábava - všetci lektori a kapely TANČÚRA pokrok (stan horný) 12:00 13:00 deti
Stiahnúť PDF Stiahnúť PDF

Dielne

Program na stiahnutie

Chcete mať program festivalu Rozhybkosti 2024 stále po ruke? Môžete si ho stiahnuť ako jpg

Večerné zábavy

Zábavy sú vyvrcholením dňa a veľmi dôležitým. Pretože na zábave už spravidla neprebieha výuka, ale účastník si prirodzenou cestou v uvoľnenej atmosfére osvojuje to, čo sa počas dňa naučil. Alebo aj nie a len si užíva atmosféru v stane, alebo pri vatre, kde vrcholia piatkové a sobotnajšie zábavy…

Dielne hudby, spevu a remesiel

Dôležitou súčasťou festivalu sú kurzy SPEVU pre začiatočníkov a pokročilých, HUDOBNÉ kurzy pre už hrajúcich hudobníkov a REMESELNÉ kurzy pre všetkých návštevníkov. Lektori: Michal Noga, Michal Zelinka, Juraj Líška, Monika Zapletalová, Ján Ihnát, Lukáš Jurčo, Ľudovít Cehelský, Andrej Babiar, Michal Melicherčík a ďalší.

Tanečné dielne pre pokročilých

Sú určené pre skúsenejších tanečníkov zo súborov, ale aj samoukov. Lekcie prebiehajú až v dvoch tanečných

Kurz práskania bičom

Okolo roku 2012 sa Ján Ihnát z Hatalova začal intenzívne venovať výrobe z kože. Od

Tanečné dielne pre začiatočníkov

Sú pre úplných laikov a pre všetkých, ktorí sa ľudovým tancom doteraz nevenovali, alebo sa

Načítať viac