Východná

17. - 20. 7. 2025

logo

Lenka Konečná

Choreografka, tanečná pedagogička, režisérka, odborná pracovníčka v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, metodička, lektorka. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, tanečné umenie – pedagogika ľudového tanca a choreografia ľudového tanca u Prof. Štefana Nosáľa. Doktorát v odbore pedagogika ľudového tanca získala v roku 2010. Pracuje v Centre tradičnej kultúry v Myjave ako odborný pracovník – etnochoreológ, kde tvorí programy a podujatia pre verejnosť zamerané na tradičnú ľudovú kultúru, výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti a mládež, vydáva publikácie a metodické materiály. Tiež pracuje ako pedagóg tanca v ZUŠ Myjava a vedie detský folklórny súbor Kopaničiarik. Pätnásť rokov bola umeleckou vedúcou a choreografkou vysokoškolského folklórneho súboru Ekonóm v Bratislave. Je členkou poradného zboru pre folklór a folklorizmus Národného osvetového centra a členkou odborných porôt celoštátnych súťaží scénického folklorizmu. Bola členkou poroty televíznej súťažnej šou Zem spieva v rokoch 2017 a 2018. Je podpredsedníčkou programovej rady a autorkou mnohých programov Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava. Autorsky sa podieľa na programoch významných folklórnych podujatí medzinárodného charakteru (MFF Myjava, FF Východná, FF Koliesko, Spišské folklórne slávnosti). Od roku 2001 odborne zastrešuje a lektoruje školenia, metodické semináre a tvorivé dielne v oblasti ľudového tanca, podieľa sa na príprave metodických materiálov (publikácie, CD, DVD) pre pedagógov ľudového tanca. Pedagogickú a choreografickú prax má so všetkými vekovými kategóriami od detí materských škôl, základných i stredných škôl i s dospelými. Od roku 1996 spolupracuje ako pedagóg tanca a choreograf s viacerými súbormi na Slovensku, v Čechách i v zahraničí (FS Ekonóm Bratislava, Kopaničiar Myjava, Brezová Brezová pod Bradlom, Jánošík Zvolen, Ondráš Brno, Dolina Staré Město ČR, Poľana Zvolen, Stavbár Žilina, DFS Kopaničiarik, Čečinka a ďalšie). Pôsobí ako pedagóg v tanečných školách či tanečných domoch i v MŠ a ZŠ. Ceny za choreografiu, dramaturgiu, réžiu i ocenenia za pedagogickú prácu získala v rokoch 2001 (Cena Mikuláša Senku), 2005, 2011, 2013 (Akademický Zvolen), 2006 (Katowice – Poľsko), 2008, 2016 (Akademická Nitra), 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (MY Dance Myjava).

Späť na všetkých