Východná

17. - 20. 7. 2025

logo

Tina Penxová

Som ako ty, človek z mäsa a kostí. Avšak mám jednu obrovskú vášeň – od detstva ma fascinuje dýchanie a práca s telom. Dýchanie i telo máme každý tak jedinečné ako jedineční sme my. Preto pri práci s klientmi uprednostňujem individuálny prístup, ktorý umožňuje program ušitý na mieru. Aktuálne študujem liečebnú pedagogiku a som lektorka zdravotnej gramotnosti a odborníčka na zdravé dýchanie a vnútornú rovnováhu.

V praxi sa zameriavam najmä na správne dýchanie, reštart dychového vzorca, dýchanie nosom, zlepšenie postojovej stability a nastolenie vnútornej harmónie. 

Verím, že zdravé dýchanie a vnútorná rovnováha sú kľúčom k dosiahnutiu celkovej pohody a blahobytu.


Dýchanie ma fascinuje odmalička a stalo sa mojim poslaním.
 Verím, že dych je kľúčom k vnútornej rovnováhe a zdraviu. Vo svojom živote som zažila zdravotné ťažkosti spojené s dýchavičnosťou na rôznych úrovniach a to mi postupne otváralo nové obzory v téme zdravého dýchania a jeho funkčnosti.

Tejto téme sa venujem viac ako 20 rokov a postupne sa vzdelávam vo všetkých oblastiach, ktoré zdravé dýchanie ovplyvňujú a sú nim ovplyvňované. A to sa delím s vami.

Vo svojej praxi uprednostňujem holistický prístup vychádzajúci z prepojenia tela, mysle, ducha (emócií). I keď som certifikovaná inštruktorka jogy, jogové techniky (pranayami so zádržami dychu, hlbokými nádychmi a výdychmi, striedavé dýchanie) ťa naučím, až po tom ako úspešne zvládneš základy zdravého dýchania a práce s dychom.

Špecializujem sa na znovuobnovenie správnej funkčnosti dýchania – nastavenie správneho dychového vzorca, zvládanie dýchavičnosti a uzdravovanie tela. Naučím ťa ako prežívať v živote radosť a spokojnosť, zlepšiť si držanie tela i pružnosť tela, či ako uvoľniť emočné a fyzické toxíny, nielen za pomoci dychu. 

Späť na všetkých