Východná

18. - 21. 7. 2024

logo

TRI GENERÁCIE “CHLAPCOV” Z PARCHOVIAN 

petra.juhasova -

Rodina Topoľovských zasvätila svoj život folklóru. A to najmä folklóru svojej rodnej obce Parchovany. Nielenže si už cez tri generácie predávajú tradície svojho kraja, ale zasadili sa aj o to, aby sa Karička z Parchovian zapísala do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Práve tejto výnimočnej rodine a jej členom venujeme celý podvečer dňa otvorenia festivalu Rozhybkosti 2022. Zoznámte sa zatiaľ s troma hlavnými nositeľmi tradícií rodiny.

OTEC – Výnimočný pozorovateľ tradícií

Jozef Topoľovský st. sa narodil počas druhej svetovej vojny do roľníckej rodiny v obci Parchovany. Bol najmladším z troch bratov a práve vďaka o 13 rokov staršiemu bratovi Jánovi sa zamiloval do autentického zemplínskeho folklóru. Už ako dieťa preukázal výninmočný pozorovací talent a v 15 rokoch bol žiadaným pytačom na svadbách. Popri tom bol aj predspevákom počas zábav a svadieb, keďže vedel dobre odhadnúť vhodnú tóninu pre spevákov. Isté pedagogické vlohy, ktoré neskôr využíval pri práci s folklóru-chtivou mládežou, získal aj od učiteľa ZOŠ (základnej osemročnej školy) Pavla Chválu, ktorý mal tiež vplyv hlavne na jeho spevácky prejav.  

V roku 1971 stál pri zrode dedinskej folklórnej skupiny Parchovianka. Svoje bohaté znalosti miestnych pomerov rodnej obce scénicky spracoval do úspešných blokov Parchovianky (Priadky / Začepčila ju svatka / Po roboce do tanca a ďalšie) 

Spolu so synom Jozefom a vnukom Matejom Jozefom sa zúčastnili ako Trio Topoľovskí aj televíznej šou Zem spieva v roku 2016-17. V rokoch 2019-20 sa zúčastnil s celým kolektívom DFSk Parchovianka semifinálového kola tretieho ročníka Zem spieva.

SYN – Choreografický samouk

Jozef Topoľovský ml. Odporzoroval folklórne a choreografické ézručnosti od svojho otca a je vo svojej podstate choreografickým samoukom. Od roku 1981 je členom Dedinskej folklórnej skupiny Parchovianka  a v súčasnosti aj jej vedúcim. Pri zostavovaní choreografických blokov uprednostňuje tradičnú formu a improvizačnú interpretáciu s rešpektovaním historických súvislostí zvolenej témy. V roku 1997 inicioval obnovenie činnosti Parchovianky, po cca 5 ročnej pauze. Podieľal sa na príprave a nácviku viacerých úspešných programových blokov pre Parchovianku.

Spolu s otcom Jozefom pripravili a podali návrh na zápis tanečného prvku do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska s názvom Karička z Parchovian, ktorý bol akceptovaný. 

VNUK – Nositeľ tradícií 3.0

Martin Topoľovský bol k folklóru vedený od malička, ale naplno sa mu začal venovať až od svojich 19. rokov. Začínal vo folklórnom súbore Borievka v roku 2006. Po troch rokoch prešiel do FS Hornád, kde pôsobil ako asistent tanečnej zložky a začal sa podieľať na tvorbe choreografii. V roku 2014 svoju tanečnú “kariéru” ukončil a naplno sa začal venovať výučbe tanca. Je autorom choreografii v súboroch Kumšt, Háj, Pristáše, v ččských súboroch Dunajec, Púčik, Šarvanci a v detských súboroch Viganček a Hanička.