Východná

18. - 21. 7. 2024

logo

Darujte nám 2% z daní, darujte nám budúcnosť. My vďaka tomu zachováme bohatú minulosť.

petra.juhasova -

Máme za sebou ťažké kovidové časy a pred sebou neisté finančné časy súvisiace s infláciou a energetickou krízou. Vieme však spolu s vami prekonať všetky tieto problémy a výzvy ako v minulosti, tak aj teraz. Aj vďaka vašej podpore dokážeme pre festival prenajať stany, zaplatiť umelcov a kvalitných lektorov, zoznamovať ľudí s tradíciami Slovenska aj iných krajín, pestovať v nich lásku k pôvodnému folklóru a nadchýnať ich pre rozmanitosť a krásu tancov, piesní a remesiel všetkých krajov Slovenska.

Každé euro sa počíta. Darujte nám 2% z daní, darujte nám budúcnosť. My vďaka tomu zachováme bohatú minulosť.