Východná

17. - 20. 7. 2025

logo

Večerné zábavy

Zábavy sú vyvrcholením dňa a veľmi dôležitým. Pretože na zábave už spravidla neprebieha výuka, ale účastník si prirodzenou cestou v uvoľnenej atmosfére osvojuje to, čo sa počas dňa naučil. Alebo si len užíva atmosféru v stane, či pri vatre, kde vrcholia piatkové a sobotnajšie zábavy.

Zábavy na Rozhybkostiach boli pre nás jedným z okamihov, kedy sme si uvedomili, že sme sa stali skutočným festivalom. Nabitý stan, tancujúci účastníci, všetci lektori a elektrizujúca atmosféra dodáva tomuto festivalu jedinečnosť.

Všetci sme jednotní, aktívnym účastníkom zábavy je zrazu ktokoľvek bez ohľadu na tanečné skúsenosti, vek, vierovyznanie či náladu. V jednom priestore sa zídu tanečníci, tanečníčky, návštevníci, robotníci, beatníci, jednoducho ktokoľvek a keď muzikanti začnú hrať, vtedy zažijete všetko naraz a ešte aj viac.

Ľudová hudba Muzička svojho času napísala „Dá sa povedať, že ľudová hudba všeobecne je prednostne určená na zabávanie sa. Dnes paradoxne ľudia majú spojený folklór viac s pódiom – predstavením. Len úzky kruh folkloristov je zvyknutý sa baviť pri „ľudovke“. Tanečné domy v posledných rokoch v tomto smere naznačili obrat a darí sa im zapájať ľudí či už na špecializovaných podujatiach nie len folklórnych festivaloch. Tieto akcie hráme tiež veľmi radi a za úspech považujeme, keď sa na záver rozprúdi voľná zábava. Problém tanečných domov je, že návštevníci sú často opäť folkloristi alebo Tí menej ostýchaví. Hnutie tanečných domov považujeme za veľmi pozitívnu vec a radi by sme v tomto smere išli ešte ďalej. Veríme, že zábavami sa nám podarí ešte viac premostiť medzeru medzi divákmi a vystupujúcimi a že prispejeme k návratu ľudového umenia medzi bežných ľudí.“