Východná

18. - 21. 7. 2024

logo

Michal Zelinka

Michal Zelinka je muzikant, kontráš a kontrabasista, ktorý sa aktívne venuje tradičnej ľudovej
hudbe. Venuje sa rôznym hudobným formám, od štylizovanej až k autentickej tradičnej hudbe, ako aj
umeleckej činnosti v rôznych podobách. Spolupracuje s mnohými kolektívmi z Moravy,
Čiech, Slovenska, Maďarska i Rumunska. Od roku 2008 aktívne pôsobí na Slovensku.


Jeho vzorom a inšpiráciou pre interpretáciu sú hudobné štýly starých dedinských kapiel.
Ovláda hru na husle, cimbal, kontrabas, violu, bubon, flautu/píšťalku a perkusie.
Okrem aktívneho hrania na violu a kontrabas pôsobí spolu s Michalom Nogom aj ako lektor
hudobných workshopov zameraných na výučbu slovenskej tradičnej ľudovej hudby.
Spolupracuje s viacerými hudobníkmi, folklórnymi kolektívmi (Michal Noga band,
Rendošovci, Pagáčovci, Paláčovci, Čavargoš, KMAF, Hornád, Partia, Borievka, Železiar,
Raslavičan, Zamutovčan, Ilosvai, Háj, Vranovčan, Podpoľanec, Škvarkare, Hrochoťan a
ďalšie…)


Podieľal sa na niekoľkých zaujímavých hudobno-tanečných projektoch (Husľovačka, MI
TROMI, Vytvorila dedina, tancuje mesto, #PARIPA, Zem spieva a ďalšie….)
Dlhoročne sprevádza podujatia Šaffova Ostroha, Cena Rinalda Oláha, FF Východná,
Tancovanie pod Kriváňom, Jeseníky, Szőttes Tábor.

Späť na všetkých