Východná

17. - 20. 7. 2025

logo

NEZABUDNITE SI NA ROZHYBKOSTI 2O21 DONIESŤ VLASTNÝ PRÍBOR! LEBO AJ MY SME EKOLOGICKÝ FESTIVAL.

rozhybkosti -


Rozhybkosti – to nie sú len účastníci a účinkujúci. Je to aj miesto, v ktorom sa festival koná. S myšlienkou environmentálneho prístupu pri organizácii festivalu prišla do tímu Mariana Pšeneková. Hoci žila a študovala v zahraničí, vrátila sa do rodiska pod Tatrami. Svojimi skúsenosťami chce prispieť k jeho rozvoju. Popri manažérskej práci v hoteli, cestovaní a spoznávaní kultúr iných národov, sa venuje aj nášmu festivalu. Pretože slovenský folklór jej učaroval už v detstve.

Pre Rozhybkosti bol rok 2019 prelomovým z hľadiska vzťahu k životnému prostrediu. Niektoré plány nevyšli, ale práve vďaka Marianinmu úsiliu sa podarilo spoločnými silami vytriediť dva kontajnery plastu, tri kontajnery skla, 40 litrov oleja a 150 litrov kuchynského odpadu. Pre ďalšie roky má pripravené Mariana pre festival novinky, o ktorých nám v krátkom rozhovore povedala viac.

1. Mariana, ty si iniciovala myšlienku ekologickejšieho festivalu. Čo bolo hlavným impulzom?

Čo sa zamlada naučíš…

U nás doma separujeme odpad viac ako 15 rokov.Odpad triedim všade, kde prídem. Beriem to úplne prirodzene. Musím však podotknúť, že viac ako triedenie, je odpad tvoriť v čo najmenšej miere.V posledných rokoch sa triedenie odpadu stalo veľkým trendom vo všetkých sférach, a to aj na festivaloch. Tým, že náš festival každý rok rastie, je potrebné, aby sme postupne pretavovali myšlienku ekologickejšieho festivalu pre našich účastníkov.

2. Ako vnímaš reakcie ľudí? Všeobecný názor je, že na Slovensku ešte nevieme separovať.

S týmto názorom súhlasím. Je paradoxné, že vzhľadom na dostupné informácie a možnosti, pre mnohých ľudí je to veľká neznáma. V roku 2019 sme začali separovať odpad na našom festivale. Stretli sme sa len s pozitívnymi reakciami a ľudia sa naozaj snažili odpad triediť. A tu sa dostávame k problému. Totiž, nie je odpad ako odpad. Na plastovom pohári nájdete napísané rôzne značky a čísla. Na základe toho neviete, či je to naozaj plast, ktorý je vhodný na recykláciu. Častokrát sú označenia EKO, BIO na niektorých výrobkoch zavádzajúce. Napríklad: pre Vás je to jednoducho plast, ale v skutočnosti patrí do komunálneho odpadu.

3. Najväčším problémom mnohých festivalov sú pivové poháre. Uvažujete aj nad vratnými pohármi, ktoré sa dajú viackrát použiť?

Využívanie vratných pohárov sme mali naplánované už v roku 2019, pretože v tomto ročníku sme chceli eliminovať používanie jednorazových plastových pohárov. Avšak pár dní pred festivalom nám oznámil dodávateľ z Čiech, že nám ich nemôže dodať kvôli pokazenej výrobnej linke. Takže časť stratégie ekologickejšieho festivalu sa nám zrútila, ale od aktuálneho ročníka ich budeme mať k dispozícii každý rok. 🙂

4. Akú máte envirostratégiu?

Začali sme oslovením najpovolanejších a to spoločnosť Brantner v Poprade. Obchodnej manažérke pani Ing. Martine Jakabovej sme predstavili našu stratégiu pre Rozhybkosti. Počas niekoľkých osobných stretnutí nám vysvetlila, čo všetko v rámci festivalu môžeme triediť a prípadné úskalia, na ktoré môžeme naraziť. 

Preto sme sa rozhodli rozdeliť triedenie odpadu na dve časti:

–   triedenie skla, papiera, plastu

–   triedenie oleja a kuchynského odpadu do zberných sudov.

5. Ako triedenie na festivale vlastne prebiehalo? Aký bol výsledok triedenia? 

V gastro centre, kde sa vyprodukuje najviac odpadu, nám bolo navrhnuté, z akých materiálov je najlepšie kupovať príbory a taniere tak, aby sme ich mohli vytriediť ako odpad. Ako som už vyššie spomínala, nie všetko, kde je napísané EKO, BIO, sa dá vytriediť. Gastro prevádzky sme informovali, aký druh príborov a tanierov majú používať. Spoločnosť Brantner Poprad nám zapožičala koše – trojnožky na triedenie skla, plastu a papiera, takisto sudy na olej a kuchynský odpad. Počas festivalu nás prišla pozrieť pani Ing. Jakabová. Prešla areál amfiteátra Východná a zisťovala úroveň triedenia. Bola spokojná s plnením našej stratégie, na ktorej sme sa dohodli.

Vízia do ďalších rokov?

Samozrejme pokračovať a zlepšovať. Pre majiteľov gastro prevádzok používaním kuchynského riadu z rozložiteľných materiálov reálne stúpnu náklady. Tie sa prirodzene musia odraziť v cene ponúkaného jedla. Aby sa tomu predišlo a zároveň minimalizoval odpad, ponúkame túto novinku: účastníci, ktorí si donesú vlastný príbor, misku, či tanier, zaplatia iba za jedlo. Jednoduché riešenie – konzument nemá k jedlu pripočítanú cenu riadu a zároveň vytvorí menej odpadu.

K zníženiu množstva odpadu prispejú aj viacrazové plastové poháre. Po zakúpení ich účastníci môžu využiť nielen počas nášho festivalu. Pre našich dodávateľov v gastro centre máme pripravenú náučnú prednášku s pani Ing. Jakabovou o spôsoboch triedenia odpadu. Chceme sa poďakovať aj všetkým účastníkom, ktorí odpad separovali. Takisto aj dobrovoľníkom, ktorí vytriedený odpad kontrolovali a ručne vhadzovali do veľkých kontajnerov. Pripravili sme druhotnú surovinu na ďalšie spracovanie.

Dúfame, že tohto roku na Rozhybkosti 2021 sa nám podarí opäť úspešne zvládnuť nielen triedenie, ale aj minimalizovanie odpadu. 

Veríme, že nám v tom pomôžete aj vy – naši účastníci.