Amfiteater Východná

14. - 17. 7. 2022

logo

Peter Kováč

Peter Kováč absolvoval štúdium na katedre etnológie a folkloristiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako etnológ v Spišskom múzeu v Levoči, zároveň je zakladateľom a predsedom občianskeho združenia Juhaska reguľa, ktoré sa venuje výskumu, dokumentácii, popularizácii a scénickému spracovaniu prejavov tradičnej kultúry Stredného Spiša. 

V rámci výskumu sa špecializuje predovšetkým na pastiersku kultúru, tradičné ovčiarstvo, mágiu a povery, problematiku kultúrnej krajiny a slovesný folklór juhovýchodnej časti Levočských vrchov. Interpretačne sa tiež venuje ovčiarskemu tanečnému folklóru z obcí Oľšavica a Brutovce, predovšetkým tancom hajduk a ofči zdich.

Späť na všetkých