Amfiteater Východná

13. - 16. 7. 2023

logo

Lukáš Jurčo

Pochádza z Hriňovej a hovorí si “experimentálny etnológ”. Už počas štúdia histórie na FF UMB v Banskej Bystrici sa zaujímal o lokálnu históriu, čo ho doviedlo k výrobe a zbieraniu odevných súčastí.

Zameriava sa na kožušnícku a remenársku prácu. Tvorí primárne repliky historických originálnych odevných súčastí, pričom pracuje s autentickým materiálom, z pôvodných plemien, spracovaným historickou technológiou.

Späť na všetkých