Rok 2021 ONLINE

15. - 18. 7. 2021

logo

Betka Nemcová

študuje v Plzni knižnú tvorbu a prácu s papierom. Na kurze vysvetlí účastníkom proces výroby a šitia koptskej väzby, ktorá je vhodná na výrobu skicárov a zápisníkov.

Späť na všetkých