Východná

18. - 21. 7. 2024

logo

Tepané šperky

Na Rozhybkostiach si môžete vyskúšať základy techniky vylievania cínom, ktorá súčasne zahŕňa aj drevorezbu a odlievanie kovov a to pod vedením vynikajúceho majstra, Michala Melicharčíka! Michal  rekonštruuje historické odevné doplnky a iné ľudovo umelecké výrobky, pričom používa pôvodné materiály a autentické technologické postupy.
Venuje sa tiež moderným výrobkom, na ktorých uplatňuje staré výrobné techniky a snaží sa nadviazať na tradíciu ľudových šperkárov a kovotepcov najmä z územia dnešného Slovenska. Absolvoval  osem rokov výtvarného štúdia na ZUŠ Hriňová . Neskôr absolvoval stredoškolské štúdium so strojárskym zameraním, kde sa prvýkrát zoznámil so základnými technologickými postupmi ručného spracovania kovov a technikami obrábania na konvenčných strojoch. Od roku 2018 pracuje vo vlastnej dielni ako profesionálny výrobca.